Będą zmiany w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Zapowiedzieli to podczas dzisiejszej konferencji podsumowującej konsultacje społeczne ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. To wyjście naprzeciw społecznym oczekiwaniom.

Przedstawione zmiany wynikają z uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W sumie w czasie trwania konsultacji zgłoszonych zostało blisko 100 opinii. Ich mnogość świadczy o niezwykłym zainteresowaniu i wadze ustawy przygotowywanej przez ministrów koordynujących działalność służb specjalnych. 

Najważniejsze ze zmian dotyczą dostępu do informacji publicznej. Nowe przepisy nie przewidują już kar za uporczywe domaganie się dostępu do informacji publicznej, bezpłatne będzie też uzyskanie informacji przetworzonych. Dodano także zapis precyzujący termin „informacja przetworzona”, zgodnie z definicją zaproponowaną przez Fundację Jawność. Poszerzono też katalog instytucji, od których będzie można uzyskać informację publiczną, m. in. o spółdzielnie mieszkaniowe.

Pochylono się także nad prośbami środowiska notariuszy – ich oświadczenia majątkowe nie będą musiały być publikowane. Natomiast obowiązek składania takich oświadczeń zostanie nałożony także na pracowników służby cywilnej oraz pracowników urzędów począwszy od głównego specjalisty.

Minister Maciej Wąsik zapowiedział również wprowadzenie tzw. śladu legislacyjnego, czyli listy osób, które faktycznie pracowały przy akcie legislacyjnym. Ekspertyzy zamawiane przez instytucje publiczne będą musiały być publikowane.

Oprócz wymienionych zmian zapowiedziano szereg drobnych poprawek, które konkretyzują przedstawione w projekcie zapisy dotyczące m. in. instytucji sygnalisty.

Ustawa, która zastąpi trzy istniejące dotąd ustawy (o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, o dostępie do informacji publicznej oraz o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne) jest jedną z najważniejszych ustaw obecnego rządu. Jej główny cel to zwiększenie przejrzystości państwa.

Więcej o przedstawionym projekcie ustawy o jawności życia publicznego można przeczytać w naszym październikowym artykule.

Wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

fot. P. Tracz/KPRM

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!