Z inicjatywy radnych Aleksandry Prorok i Karola Jankowskiego w kwietniu 2022 roku Rada Dzielnicy Wola powołała specjalną komisję ds. problemów społecznych. Od tego momentu komisja odbyła 10 posiedzeń. Były to spotkania z podmiotami zajmującymi się obszarem przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola m.in. miejskimi placówkami, instytucjami pozarządowymi, fundacjami i ośrodkami wsparcia.

W wyniku tych rozmów, komisja podjęła działania w celu stworzenia parkingu dla Przychodni Pedagogiczno- Psychologicznej NR2, dostosowanego do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainicjowała również wywieszenie materiału informacyjnego dot. przeciwdziałania przemocy przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na klatkach schodowych w wolskich blokach. Komisja zaapelowała również do Zarządu Dzielnicy o stworzenie muralu informacyjnego dot. warszawskiego numeru alarmowego i zgłaszania przemocy.
Radni wybrali na ten cel ścianę przy ul. Pańskiej. – Kolejnym obszarem, którym zajmie się komisja, jest profilaktyka uzależnień. Mamy nadzieję, że przez szereg spotkań uda nam się usprawnić współpracę między podmiotami, które w tym zakresie są na pierwszej linii pomocy mieszańcom. – komentuje radna Prorok.

Radny Jankowski dodaje, że z prac komisji wyłania się jeden nadrzędny wniosek – pilnie należy stworzyć jedną warszawską platformę z informacjami dot. oferty wszystkich podmiotów działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Potrzeba takiego portalu została wyrażona w Programie wspierania rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024.

W kolejnych miesiącach komisja ds. problemów społecznych Dzielnicy Wola ma w swoich harmonogramie prace w takich obszarach jak: problemy osób starszych, wychodzenie z bezdomności, czy usprawnienia w polityce mieszkaniowej Dzielnicy Wola.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!