Wolscy radni – w odpowiedzi na nadanie skwerowi na Woli nazwy Nelsona Mandeli – wysunęli własne propozycje kandydatów na patronów warszawskich ulic.

Radna Agata Pruszczyńska, referując podczas Sesji Rady Dzielnicy Wola stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, stwierdziła: „Mamy wśród Polaków i warszawiaków tyle osób zacnych, utalentowanych i bohaterskich, że  nie ma potrzeby wyszukiwania kontrowersyjnych postaci gdzieś na antypodach” i zaprezentowała kilka kandydatur osób zasługujących na uhonorowanie ich imionami wolskich ulic.

Radni: Agata Pruszczyńska, Aleksandra Prorok, Anna Zagórna i Karol Jankowski – w interpelacji do Zarządu Dzielnicy Wola – zaproponowali pięciu nowych patronów dla wolskich ulic czy skwerów: dr Barbarę Wardę, Teodora Klincewicza, Wiesława Michnikowskiego, Stefana Wiecheckiego oraz Ojców Redemptorystów zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego.

– Dr Barbara Warda – żołnierz AK, bohaterska lekarka, która leczyła żołnierzy Kedywu AK rannych podczas zamachu na dowódcę SS Kutscherę, brała czynny udział w uwolnieniu z więzienia na Pawiaku Stanisława „Miedzy” Tomaszewskiego, a także udzielała pomocy chorym i rannym powstańcom i cywilom podczas rzezi Woli w sierpniu 1944 r. Po II wojnie pracowała jako anestezjolog i chirurg. – charakteryzuje bohaterkę radna Anna Zagórna.

Teodor Klincewicz „Rafał” – działacz opozycji antykomunistycznej od połowy lat siedemdziesiątych XX w. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. założył działające przez całe lata osiemdziesiąte w podziemiu Grupy Oporu „Solidarni”, których był szefem i organizatorem akcji ulotkowych, wywieszania transparentów, drukowania i kolportowania książek z drugiego obiegu, emisji Radia „Solidarność”.

– Wiem z autopsji, że „Rafał” był niezwykle odważny, nie szczędził czasu, sił i zdrowia na działalność podziemną,  poznałam go bowiem działając w Grupach Oporu „Solidarni” – wspomina radna Agata Pruszczyńska.

– Stefan Wiechecki „Wiech” – zwany „Homerem warszawskiej ulicy” zasłynął zarówno żołnierską odwagą służąc w Legionach Polskich podczas I wojny oraz walcząc w czasie wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r., jak również talentem literackim spożytkowanym do opisywania w sposób humorystyczny spraw warszawskich. W latach 1924 – 1926 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Popularnego na Woli  – wskazuje radna Aleksandra Prorok.

– Wiesław Michnikowski – urodzony na Woli niezwykle utalentowany aktor teatralny i filmowy, znakomity wykonawca piosenki aktorskiej i kabaretowej. Jego kreacje w Kabarecie Starszych Panów czy w Kabarecie „Dudek” są niezapomniane – zaznacza radna Agata Pruszczyńska.
 
– Ojcowie Redemptoryści z kościoła św. Klemensa Hofbauera na Karolkowej – to kapłani, którzy nie opuścili swoich parafian w stanie zagrożenia, lecz do końca trwali w klasztorze wraz z wiernymi  modląc się i udzielając im Sakramentów.  6 sierpnia 1944 r. razem z wiernymi zostali przez Niemców zaprowadzeni na miejsce straceń na Wolskiej i tam rozstrzelani. Ojcowie Redemptoryści z Karolkowej są przykładem polskich duchownych, którzy w czasie II wojny wykazali się niezłomną postawą – stwierdza radny Karol Jankowski.

Oczekujemy, że władze Dzielnicy – zainspirowane naszą interpelacją  – przychylą się do tych propozycji i wyznaczą na terenie Woli ulice, place czy skwery, które otrzymają imiona wskazanych przez nas patronów – mówią radni.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!