Radni Dzielnicy Wola z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali przyjęcie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec aktów wandalizmu wymierzonych w obiekty kultu religijnego oraz miejsca upamiętniające św. Jana Pawła II!

Klub Koalicji Obywatelskiej, mający większość w Radzie Dzielnicy, nie dostrzegł problemu i był przeciwny wprowadzeniu punktu o stanowisku do porządku obrad Sesji Rady Dzielnicy Wola.

Podczas Sesji Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 24.XI.2020 r. radni Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali projekt stanowiska wyrażającego oburzenie wobec aktów wandalizmu, wymierzonych w ostatnich tygodniach wobec znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola obiektów sakralnych –  w tym kościołów i obiektów parafialnych oraz innych miejsc związanych z kultem religijnym.

W stanowisku podkreślono, że „wszystkie miejsca kultu religijnego, niezależnie od głoszonego wyznania, winny pozostać wolne od aktów jakiejkolwiek agresji i profanacji. Działania takie bowiem nie tylko powodują szkody materialne, ale także obrażają uczucia religijne osób wyznających daną religię”.

Radni PiS w projekcie stanowiska stanowczo sprzeciwili się również prowokacjom wymierzonym w miejsca upamiętnienia św. Jana Pawła II. „W ostatnim czasie na Woli, jak i w całej Warszawie, doszło do wielu aktów wandalizmu, wśród których należy wymienić zwłaszcza profanację pomników św. Jana Pawła II oraz dewastację tablic adresowych przy Alei Jego imienia. Działania te mają na celu wyłącznie wprowadzanie podziałów w naszym społeczeństwie oraz niszczenie pamięci o jednym z najwybitniejszych Polaków poprzez oczernianie jego Osoby” – czytamy w projekcie Klubu Radnych PiS.

 

„Wolność sumienia i religii oraz poszanowanie i ochrona miejsc kultu, stanowią niepodważalne, konstytucyjne prawa każdego z nas. Jakakolwiek agresja wymierzona w te prawa musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Należy podkreślić, iż Polska i Warszawa zawsze szczyciły się tolerancją wyznaniową i poszanowaniem miejsc obrządków religijnych” – wskazali w zakończeniu wniosku wolscy radni Prawa i Sprawiedliwości.

W tej sprawie Klub Radnych m.st. Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości przyjął własne, podobnie brzmiące stanowisko.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!