1 października rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy rządowego programu Rodzina 500+. Przyjrzyjmy się jak wygląda realizacja programu na Woli.

Program Rodzina 500+ został wprowadzony w calej Polsce 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Celem programu jest materialna pomoc rodzinom wychowującym dzieci. Ponadto ze względu na coraz większy spadek liczby urodzeń na przestrzeni ostatnich lat, program ma na celu pobudzenie dzietności wśród Polaków. Wskaźnik dzietności w Polsce, a więc ilośc dzieci przypadających na kobiety w wieku rozrodczym, w 2015 roku osiągnął wartość 1,3 i był jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Aby zapewnić pełną zastępowalność pokoleń wskaźnik ten powinien wynosić przynajmniej 2,1. Wymaga to jednak rozsądnej i długofalowej polityki demograficznej.

Jaki jest wpływ Programu Rodzina 500+ na wzrost dzietności w dzielnicy Wola? Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku w dzielnicy Wola urodziło się 1738 dzieci. W roku 2015 liczba ta stanowiła 1612. Odnotowano więc wzrost o 7,8%, który był lepszy niż w 9 innych dzielnicach Warszawy. Podobnym wzrostem co dzielnica Wola wykazały się Targówek- 7,9% oraz Włochy- 8,4%. Najlepsze pod tym względem są Wawer- wzrost o 18,2% oraz Wilanów- 17,6%. Średnio w mieście stołecznym Warszawa wzrost urodzeń wynosił 5,4%, zaś w całym województwie mazowieckim 7,5%. Pełny obraz wpływu programu na wzrost urodzeń będziemy jednak mogli obserwować dopiero po kilku latach.

W Warszawie co miesiąc z Programu Rodzina 500+ korzystają 133 tysiące dzieci, z czego 8,8 tysiąca tych mieszkających na Woli. W sumie Wolskie rodziny otrzymują co miesiąc 44,5 miliona złotych pomocy. Warto odnotować, że w dzielnicy świadczenie otrzymuje 2,6 tysiąca „pierwszych dzieci”, z rodzin których dochód nie przekracza 800 netto na osobę. Stanowi to prawie 30% wszystkich wypłacanych świadczeń Oznacza to, że na tle Warszawy to właśnie na Woli program trafia przede wszystkim do najbardziej potrzebujących rodzin. Podobnym wskaźnikiem cechują się Targówek oraz Śródmieście. Najwięcej tego typu rodzin jest na Pradze-Północ- prawie 43%.

Wnioski do programu rodzina 500+ rozpatrywane są w dzielnicy Wola przez 16 urzędników. Na obsługę programu dzielnica wydaje miesięcznie 28,5 tysiąca złotych. Wniosek o świadczenie można również złożyć również przez internet za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, na stronie www.obywatel.gov.pl, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej.

Dane pochodzą z: Realizacja i oddziaływanie Programu „Rodzina 500 plus” w m.st. Warszawa. Dane i wnioski, Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Warszawa 1 czerwca 2017.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!