Z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na kwietniowej Sesji Rady Dzielnicy Wola zostało przyjęte stanowisko w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

„Będąc głęboko poruszeni doniesieniami medialnymi, w których jest mowa  o okaleczeniach i próbach samobójczych wśród coraz młodszych osób, postulujemy przeprowadzenie warsztatów nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale też rodziców i nauczycieli na temat czynników depresji i umiejętności ich rozpoznania i szukania pomocy” – wskazuje fragment stanowiska.

Radni zawnioskowali w stanowisku o programy profilaktyczne dedykowane Dzielnicy Wola, które wspomagałyby szkołę i rodzinę w walce z agresją i wykluczeniem społecznym – rówieśniczym. Naszym zadaniem jako Rady Dzielnicy Wola jest szukanie rozwiązań, które wzmocnią ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą. Wypracowane stanowisko jest pewnego rodzaju wsparciem i zachętą dla placówek oświatowych do szerszego włączenia rodziców w działania profilaktyczne – komentuje Radna Prorok.

Jak czytamy w stanowisku, współdziałanie podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy takich jak: Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe przyniesie większą świadomość problemu, a tym samym wiedzę o możliwościach przeciwdziałania.

Wsparcie placówek oświatowych w umiejętnym doborze treści, byłoby wskazane na wielu poziomach nauczania. Naszym zdaniem rzetelna wiedza oraz umiejętności wyniesione ze spotkań i warsztatów mogą pomóc wielu młodym ludziom nauczyć się panować nad agresją. – dodaje Radny Jankowski.

Stanowisko zostało wypracowane podczas posiedzeń Komisji ds. problemów społecznych.  Została ona powołana, by diagnozować obszary, w których niezbędne są dodatkowe działania Dzielnicy Wola. Komisja niedawno zakończyła pracę nad obszarem tematycznym przeciwdziałanie przemo

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!