Od kilku lat obserwujemy zwiększającą się liczbę całodobowych sklepów, których głównym źródłem dochodu jest sprzedaż alkoholu. Obecność tych sklepów, ograniczona tylko minimalną odległością od placówek oświatowych utrudnia życie okolicznych mieszkańców, którzy borykają się m.in. z uciążliwym hałasem, agresją że strony klientów całodobowych punktów oraz nieporządkiem.

Kwestią tą zainteresowali się radni Prawa i Sprawiedliwości  w dzielnicy Wola. Wielokrotnie podnosili oni problemy związane z całodobową sprzedażą alkoholu podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Działalności Gospodarczej.

Chcieliśmy sprawdzić możliwość zakazu sprzedaży tego typu produktów w godzinach nocnych. Niestety Zarząd naszej Dzielnicy, który wydaje pozwolenia na działalność gospodarczą, stwierdził, że nie można „ograniczać swobody prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedział nam radny klubu PiS na Woli, Jarosław Lewandowski.

Ale, zdaniem radnych, mieszkańcy nie są do końca bezbronni. Można zgłaszać policji wszystkie przypadki naruszenia porządku publicznego związanego z działalnością tego typu sklepów. Jeżeli policja lub staż miejska przeprowadzą w ciągu pół roku dwie skuteczne interwencje związane ze sprzedażą w danym miejscu alkoholu, to jest to już podstawa do cofnięcia wydanej koncesji handlowej na taką działalność gospodarczą. Za skuteczną interwencję służb porządkowych uważa się taką, gdy po przyjeździe służby stwierdzają, że wezwanie ich było zasadne i zakłócenie porządku publicznego wynikało bezpośrednio z faktu kupienia w danym sklepie alkoholu.

Również Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie i inne podmioty, które są właścicielem terenu, na którym jest prowadzona sprzedaż alkoholu nie są całkowicie bezbronne. Wystarczy, gdy w każdorazowo wydawanej zgodzie na prowadzenie tego typu działalności zaznaczą, że zgadzają się na taki handel, na przykład tylko w godzinach 10.00 – 22.00.

W razie jakichkolwiek problemów z punktami sprzedaży alkoholu, czy jakikolwiek innymi tematami związanymi z problematyką bezpieczeństwa mieszkańcy mogą zgłaszać się na  posiedzenia wolskiej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Działalności Gospodarczej, której przewodzi radna PiS Olga Semeniuk.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!