Zarząd Transportu Miejskiego planuje budowę wielokondygnacyjnego garażu podziemnego pod szkolnym boiskiem na Woli. Na czas budowy miałoby ono pozostać zamknięte. W przyszłości ma powstać jeszcze kilka podobnych parkingów. 

Niewiele jest do dziś społecznie użytecznych pozostałości po wczesnym PRL-u. Wyjątek stanowią szkoły powstałe na uczczenie 1000-lecia Państwa Polskiego, tzw. tysiąclatki. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. zbudowano blisko 1,5 tys. takich placówek. W samej Warszawie powstało ich ponad pięćdziesiąt. Pierwszą stołeczną „tysiąclatką” było XVII Liceum im. A. Frycza – Modrzewskiego. Przypadek sprawił, że tysięczną w skali kraju była wolska Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja przy ul. Ożarowskiej. Wszystkie były budowane według jednego z kilku typowych projektów. Każda z nich charakteryzowała się także jedną ważną cechą – dużym szkolnym boiskiem.

Nie inaczej było, z oddaną do użytkowania na przełomie lat 1964/65, szkołą przy ul. Chłodnej 36/46. Działająca nieprzerwanie przez pięćdziesiąt dwa lata, dziś jako Zespół Szkół Nr 7, zawsze korzystała z dużego, bardzo funkcjonalnego boiska.

Boisko Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46

Obecnie w Zarządzie Transportu Miejskiego powstały plany budowy pod tym boiskiem wielokondygnacyjnych garaży podziemnych. Prywatnemu deweloperowi miano by odstąpić parcelę ziemi, z której na co dzień korzysta ponad sześciuset uczniów. Inwestor miałby wybudować całą podziemną infrastrukturę na terenie cały czas działającej dwudziestotrzyklasowej szkoły. Dopiero po wykonaniu całej inwestycji na „dachu” garaży szkolne boisko zostało reaktywowane. Pomijając techniczne zagrożenia związane z prowadzeniem tak głębokich robót ziemnych, pozostaje problem codziennego współistnienia szkoły z setkami parkujących pod nią pojazdów.

Te rozwiązania budzą wiele wątpliwości dotyczących normalnego funkcjonowania szkoły na czas budowy garaży czy zajęć wychowania fizycznego. Radny PiS Jarosław Lewandowski złożył w tej sprawie zapytanie do Zarządu Dzielnicy Wola. Niestety, udzielono na nie enigmatyczną, niewiele mówiącą odpowiedź: „Jedna z lokalizacji (programu budowy parkingów przyp. red.) dotyczy terenu pod boiskiem Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46 (…)”. Zastanawiające jest również, że w w/w sprawie sprawdzane są jedynie możliwe roszczenia do gruntu.

Podobno powyższy proceder jest jeszcze planowany w stosunku do kilku innych stołecznych, szkolnych boisk. Czyżby po nieudanej próbie prywatyzacji gimnazjum przy ul. Twardej deweloperzy będą próbowali pozbyć się następnej szkoły przy pomocy podkopu?

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!