Małgorzata Krasowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W dowód uznania za swoją pracę została też uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obchodzony pod koniec października Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja, aby docenić trud i pracę kadry nauczycielskiej, a także podziękować za wyjątkowe zaangażowanie na polu krzewienia wiedzy i budowania wartościowych postaw wśród dzieci imłodzieży. Stąd również nagroda Ministra Edukacji Narodowej, którą Małgorzata Krasowska odebrała z rąk minister Anny Zalewskiej. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej, który wręczyli jej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz kurator Aurelia Michałowska. Dyrektor SP nr 94 we Włochach podziękowała w imieniu wszystkich nagrodzonych za tak wielkie wyróżnienie.

– Jest ono potwierdzeniem znaczenia starań, które każdego dnia kierujemy do naszych uczniów. Trzeba pamiętać, że nikt z nas nie działa w próżni i jesteśmy w naszych szkołach i placówkach wpisani w większą zbiorowość: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także organy prowadzące, nadzór pedagogiczny, czy w końcu rodziców – mówi Małgorzata Krasowska. Jej zdaniem tylko dzięki współdziałaniu udaje się osiągnąć realny efekt edukacyjny.

W opinii Christiana Młynarka (PiS), wiceburmistrza dzielnicy Włochy – obecnego podczas uroczystości wręczenia nagród – to szczególny dzień dla całego środowiska szkolnego i powód do dumy z dotychczasowych osiągnięć, ale też ważny element motywujący do dalszej, wytężonej pracy.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!