Zgodnie z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy uzyskały już odpowiednie instrumenty w tym zakresie, umożliwiające ograniczenie dostępności alkoholu. Według Krzysztofa Pączkowskiego, radnego Włoch (PiS) wprowadzenie nowych przepisów to szansa na ograniczenie liczby sklepów monopolowych i zmniejszenie wynikających stąd zagrożeń i patologii.

– W związku licznymi prośbami i interwencjami ze strony mieszkańców, wniosłem o podjęcie aktywnych działań, mających na celu dekoncentrację zagęszczenia sklepów monopolowych i jednoczesne ograniczenie liczby wydawanych koncesji na terenie dzielnicy Włochy – mówi Krzysztof Pączkowski, radny Włoch (PiS) i członek dzielnicowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Według niego, jest to podyktowane obecnie zbyt dużą liczbą tego typu placówek, często sąsiadujących bezpośrednio ze sobą i zlokalizowanych tuż obok ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności obiektów, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty sakralne, ale też placówki lecznicze, czy w końcu domy opieki społecznej.

Zdaniem mieszkańców lokowanie kolejnych sklepów (często sprzedających alkohol 24 godziny na dobę – przyp. red.) niesie ze sobą szereg bardzo istotnych zagrożeń dla lokalnej społeczności – w tym patologii, możliwego zakłócania porządku, obaw o bezpieczeństwo, ale również potencjalnego dostępu do alkoholu ze strony osób nieletnich.

– W tej sytuacji jak najbardziej zasadne jest radykalne podjęcie działań na rzecz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych we Włochach – dodaje Krzysztof Pączkowski.

Przypomnimy, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy uzyskały już odpowiednie instrumenty w tym zakresie, umożliwiające ograniczenie dostępności alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. regulacji w zakresie liczby wydawanych koncesji na sprzedaż bezpośrednio w obrębie gminy (może ona w drodze uchwały ustalić maksymalną liczbę zezwoleń dla np. dla poszczególnych dzielnic, czy też osiedli – przyp. red.).

Dodatkowo nowe przepisy pozwalają na wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży alkoholu między godzinami 22 i 6 rano.

– Poprosiłem również władze dzielnicy o wnikliwe zajęcie się tym problemem i odpowiednią reakcję na problem zbyt dużego zagęszczenia sklepów monopolowych i wynikających stąd uciążliwości oraz wspomnianych już zagrożeń dla mieszkańców – dodaje radny Krzysztof Pączkowski.

Fot. w nagłówku: Sklep z alkoholami przy stacji PKP Warszawa Włochy

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!