Od początku października mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w przychodni przy ul. Cegielnianej 8.Jak podkreśla Krzysztof Pączkowski, radny dzielnicy Włochy z klubu PiS, a także wiceprzewodniczący dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, to istotny krok naprzód w funkcjonowaniu lokalnej placówki, świadczącej usługi lekarskie i ambulatoryjne.

– Na prośbę mieszkańców interweniowałem już w sprawie planowanej wcześniej realizacji projektu oddziału ratunkowego i tym samym możliwości szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe w przypadku zagrożenia życia i zdrowia pacjentów – mówi Krzysztof Pączkowski. Jego zdaniem nowoczesna placówka we Włochach ma duży potencjał i powinna być możliwie jak najefektywniej wykorzystywana w leczeniu pacjentów. Dotyczy to chociażby oddziału rehabilitacyjnego, ale również ambulatorium, czy w końcu całego zaplecza medycznego.

– Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na świadczenia finansowane ze środków publicznych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, nocna i świąteczna pomoc lekarska oraz pielęgniarska w przychodni przy ul. Cegielnianej 8 została uruchomiona na początku października tego roku – mówi Christian Młynarek (PiS), wiceburmistrz dzielnicy Włochy.

Dwukrotnie zwiększona została również wartość umów w zakresie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych, co w najbliższym czasie powinno istotnie poprawić ich dostępność dla mieszkańców dzielnicy.

(na zdj. Przychodnia lekarska przy ul. Cegielnianej 8 we Włochach)

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!