Oświadczenie

W związku z atakami personalnymi wymierzanymi ze strony Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała Wąsowicza pod adresem Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 94 oświadczamy, że Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się tym negatywnym działaniom.

W obliczu prowadzonej rozbudowy i modernizacji budynku szkoły Burmistrz Michał Wąsowicz z jedynie sobie wiadomych powodów nie tylko nie okazał wsparcia i pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tym jakże niełatwym przedsięwzięciem, ale obarcza winą za wszelkie błędy i opóźnienia Panią Dyrektor Małgorzatę Krasowską. Niezwykle bulwersujący jest fakt odmowy finansowania odbywających się od wielu lat zajęć z szermierki prowadzonych przez nauczyciela w-f w tejże placówce Pana Lecha Koziejowskiego – złotego medalistę olimpijskiego. Nie bez znaczenia zdaje się pozostawać szczegół, że na sesjach Rady Dzielnicy stawał on w obronie Pani Dyrektor, czym prawdopodobnie naraził się Panu Burmistrzowi. W SP nr 94 prowadzone są nieustanne kontrole – w wymiarze całkowicie nieproporcjonalnym z innymi placówkami oświatowymi w Dzielnicy Włochy. W tak dużej, a liczącej ponad 1000 uczniów placówce, Pan Burmistrz opóźnia procedurę zatrudnienia drugiego Wicedyrektora. Okazuje się również, że Pan Michał Wąsowicz próbuje inspirować i zachęcać niektórych Rodziców do podważania kompetencji Pani Dyrektor i działań, które miałyby zdyskredytować jej osobę, a które to w konsekwencji prowadzą do nieporozumień i braku zaufania. Ciężko w takim wypadku mówić o budowaniu właściwych relacji i o integracji w społeczności szkolnej. Do działań tych można zaliczyć stworzenie i rozpowszechnianie w ostatnich dniach „raportu” dotyczącego SP nr 94, który to raport nie został przygotowany na zlecenie Urzędu Dzielnicy Włochy, a trafił jedynie do rąk Burmistrza Wąsowicza i został przez niego przekazany kolejnym osobom i instytucjom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż  Burmistrz Wąsowicz wpływał osobiście na treść tego dokumentu, natomiast Dyrekcji Szkoły uniemożliwiono jakiekolwiek odniesienie się do zawartych tam zarzutów.

Nadmieniamy jednocześnie, że wysiłek i zaangażowanie społeczności szkolnej z udziałem Pani Dyrektor Małgorzaty Krasowskiej zostały w tym roku zauważone i zwieńczone nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i medalem Komisji Edukacji Narodowej. Tutaj także, ku naszemu ogromnemu zdumieniu osobiste animozje i interesy Burmistrza Michała Wąsowicza uniemożliwiły opublikowanie w dzielnicowym biuletynie tejże informacji.

Warto zaznaczyć, że poparcie dla Pani Dyrektor wyraziła grupa 300 Rodziców, którzy na początku roku wystosowali w tej sprawie apel do Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy, a we wrześniu br. został on ponowiony przez grupę już ponad 370 Rodziców i skierowany tym razem do Biura Edukacji oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wspomniane czyny uznajemy za niedopuszczalne. Stanowczo sprzeciwiamy się temu, aby osobiste uprzedzenia wpływały na jakość i dostępność oferty edukacyjnej oraz utrudniały funkcjonowanie szkoły. Wzywamy Pana Burmistrza Michała Wąsowicza do niezwłocznego zaprzestania stosowanych praktyk.

Christian Młynarek

Pełnomocnik Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Włochy

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!