Ulica Instalatorów to prawdziwy tor przeszkód – z głębokimi dziurami i wybojami, które pojawiają się masowo po kolejnych opadach. Zdaniem Krzysztofa Pączkowskiego, radnego Włoch (PiS), wydawać by się mogło, że to wygodny skrót między Al. Jerozolimskimi i Al. Krakowską. Jednak kierowcy muszą liczyć na łut szczęścia, żeby nie zniszczyć tutaj swojego auta.    

– Dlatego też w związku z fatalnym stanem nawierzchni ul. Instalatorów i brakiem jakichkolwiek efektów doraźnych prac naprawczych, po raz kolejny zwróciłem się już z wnioskiem o gruntowną modernizację fragmentu tej drogi – na odcinku od ul. Rakowskiej do ul. Szybkiej – mówi Krzysztof Pączkowski, radny Włoch (PiS) i wiceprzewodniczący dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Mimo, że jest ona ważnym szlakiem komunikacyjnym między Al. Jerozolimskimi i Al. Krakowską, jej stan – po każdym pogorszeniu pogody – ulega dramatycznej degradacji. Pojawiają się bardzo głębokie dziury i wykruszenia nawierzchni – co szczególnie przy braku oświetlenia i próbach ominięcia wspomnianych przeszkód – doprowadza do wyjątkowo groźnych sytuacji drogowych.

Obecny stan pasa drogowego w tym miejscu urąga podstawowym normom, jakie powinna spełniać ulica zlokalizowana praktycznie w centrum Warszawy. – Trudno przyjąć również do wiadomości kolejno przytaczane argumentacje o braku środków finansowych, co ma następnie prowadzić do odwlekania inwestycji w nieskończoność (argument o budowie całkowicie nowej drogi w perspektywie wielu lat – przyp. red.) – dodaje radny Krzysztof Pączkowski.

Jego zdaniem, przy tak prowadzonej polityce inwestycyjnej w zakresie remontów dróg ul. Instalatorów na w/w odcinku niedługo będzie przypominała księżycowe obrazy, znane nam z obszaru Odolan (np. ul. Gniewkowska).

W efekcie niezbędne jest tutaj jak najszybsze sfrezowanie zewnętrznej warstwy nawierzchni – na stosunkowo krótkim odcinku – i położenie nowego asfaltu (podobne działania z sukcesem zostały już zrealizowane na fragmencie w/w ul. Gniewkowskiej – przyp. red.).

– W imieniu mieszkańców dzielnicy i kierowców licznie korzystających z tego ciągu komunikacyjnego poprosiłem o możliwie szybką interwencję w tej sprawie i wykonanie prac np. w ramach weekendowych frezowań warszawskich ulic – podkreśla radny Włoch.

Fot. w nagłówku: Zniszczona nawierzchnia ul. Instalatorów we Włochach. 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!