Im bliżej wyborów, tym działania rządzącej w Wilanowie Platformy Obywatelskiej są coraz bardziej rozpaczliwe. Ostatnio klub PO zgłosił jako swój projekt, który kilkukrotnie wcześniej próbowali wprowadzić do porządku obrad radni PiS.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w czerwcu i w sierpniu 2017 roku zgłosił na Sesję Rady Dzielnicy projekt stanowiska w sprawie pozyskania gruntu pod budowę szkoły podstawowej na Zawadach lub Kępie Zawadowskiej. Nie zostały one wprowadzone do porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Huberta Królaka, który twierdził, że żadne stanowiska w tej sprawie nie są potrzebne, ponieważ Zarząd Dzielnicy cały czas podejmuje działania w tej sprawie. Kiedy Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił ten projekt stanowiska po raz trzeci w styczniu bieżącego roku, ku zaskoczeniu radnych  przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Anna Świderska poinformowała, że zgłosili projekt stanowiska w tej samej sprawie. Niestety nikt go nie widział.

13 marca odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania, podczas którego radni przyjęli Uchwałę w sprawie projektu Stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów w sprawie nabycia gruntu i budowy szkoły na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej. – W uzasadnieniu przewodnicząca komisji Olga Skolimowska użyła argumentów z projektu stanowiska Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, tyle, że innymi słowami: o rozwijającej się dzielnicy, o młodych mieszkańcach, o położeniu szkoły blisko miejsca zamieszkania, o odkorkowaniu ul. Vogla w godzinach porannego szczytu, o zapleczu kulturalno-oświatowym – mówi nam radna Prawa i Sprawiedliwości Joanna Szubińska-Piszczek.  Podczas posiedzenia komisji radna Szubińska-Piszczek zgłosiła wniosek o zmianę treści w paragrafie 1 projektu stanowiska. Zamiast słów „Rada Dzielnicy popiera działania Zarządu” zaproponowała „Rada Dzielnicy wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań”. Wniosek został odrzucony w głosowaniu. Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Zygańska stwierdziła, że ona już w poprzedniej kadencji zabiegała o szkołę na terenie Zawad lub Kępy Zawadowskiej. To oznacza, że Platforma Obywatelska w Wilanowie zajmuje się tą sprawą 8. rok. Tylko pogratulować tempa.

Fot. A.Grycuk / Wikimedia Commons

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!