Dzięki pomocy radnych Prawa i Sprawiedliwości, trwające od wielu miesięcy starania rodziców niepełnosprawnych dzieci, w sprawie utworzenia na Ursynowie zespołu szkół specjalnych, przyniosły właściwy efekt. Złożone przez klub PiS stanowisko, zostało jednogłośnie przyjęte przez ursynowskich radnych.

Od wielu miesięcy rodzice dzieci niepełnosprawnych domagają się powstania na Ursynowie zespołu szkół specjalnych. Mimo że Ursynów jest jedną z największych dzielnic, to wciąż nie posiada takiej placówki. Dzieci z najcięższymi niepełnosprawnościami są zmuszone do codziennych dojazdów w inne części Warszawy. Rodzice wielokrotnie zgłaszali swoje potrzeby zarówno na forum rady dzielnicy, jak również rady miasta.

Kluczowe dla tej kwestii jest jednak wskazanie przez władze dzielnicy Ursynów lokalizacji dla takiej szkoły. Burmistrz Robert Kempa (PO), pomimo wielu spotkań i rozmów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, nie potrafi podjąć właściwych działań. Z tego powodu rodzice, wspólnie z radnymi PiS, postanowili podjąć szybkie działania.

Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Ursynów radni PiS złożyli stanowisko w tej sprawie. W uzasadnieniu radny Piotr Świątkowski, który wspólnie ze środowiskiem rodziców stworzył dokument, argumentował jego przyjęcie przez Radę Dzielnicy – Potrzebne są konkretne działania i deklaracje. Ważne, abyśmy jako radni wykazali, że popieramy powstanie takiego zespołu szkół i określili terminy. To nie jest stanowisko polityczne, to temat samorządowy, co do którego możemy się zgodzić wszyscy.

Radni PO-.N wraz z klubem Otwarty Ursynów, zmodyfikowali treść stanowiska. Zamiast nałożenia na burmistrza obowiązku bezpośredniego wskazania lokalizacji dla przyszłej szkoły, nałożyli jedynie obowiązek dokonania analiz w tej sprawie. Spowolni to realizację potrzeb rodziców osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący klubu radnych PiS Marcin Szadowiak zapowiedział dalsze wsparcie inicjatywy rodziców. Złożył w tej sprawie interpelację, w której prosi o dokładne dane określające potencjalną liczbę uczniów zespołu szkół specjalnych tak, aby utworzona placówka była możliwie najlepiej dostosowana do potrzeb dzieci.

Dzięki zaangażowaniu rodziców we współpracy z radnymi PiS udało się dokonać istotnego kroku, w kierunku utworzenia na Ursynowie zespołu szkół specjalnych. Presja ze strony rodziców oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do zobowiązania burmistrza do dokonania analizy do 31 maja 2019 roku. Nasze postulaty są wynikiem rozmów z rodzicami. Cieszę się, że udało się pomóc w tej sprawie – mówi ursynowski radny PiS Mateusz Rojewski.

Radni PiS pozostają w kontakcie z rodzicami i będą dalej wspierać powstanie odpowiedniej placówki na Ursynowie.

Fot. w nagłówku: B. Siennicka

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!