Opozycyjny na Ursynowie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swój program kulturalny dla dzielnicy, który dyskutowany będzie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji. 

– Popularyzacja młodych talentów artystycznych, promocja roku Stanisława Moniuszki i turniej rowerowy to filary naszego programu kulturalno-promocyjnego, którego twórcą jest radny Szadowiak – relacjonuje Mateusz Rojewski, radny Klubu PiS. I dodaje: – Mamy nadzieję, że koalicja rządząca Ursynowem, będzie potrafiła ponad podziałami spojrzeć na nasze postulaty. Ich realizacja byłaby dobra dla wszystkich mieszkańców dzielnicy – niezależnie od sympatii politycznych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia każdego ze wspomnianych postulatów. 

1. Promocja młodych talentów: muzyka, teatr, sztuki plastyczne

W zasobie dzielnicy Ursynów powstał obiekt „Dom Kultury na Kajakowej” oraz niebawem zostanie ukończony drugi, o większym potencjale możliwości UCK obok ursynowskiego Ratusza.

Jednym z większych problemów, z którymi spotykają się młodzi, utalentowani twórcy, jest brak profesjonalnie przygotowanego miejsca służącego realizacji ich pomysłów artystycznych. Propozycja, którą radni PiS pragną przedstawić Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji, polega na udostępnianiu przestrzeni publicznej, Sali Domu Kultury na Kajakowej, a w niedalekiej przyszłości UCK młodym twórcom szeroko rozumianego środowiska artystycznego. Przestrzeń, którą Dzielnica ma udostępnić, ma być użyczona po spełnieniu określonych kryteriów projektów artystycznych, których oceny może podjąć się komisja kultury. Założenie nie stawia ostrych granic wiekowych, może mieć charakter otwarty. Projekty artystyczne, np. :  grup muzycznych, chórów, solistów,  twórców wszystkich dyscyplin sztuki szeroko rozumianej, muszą spełnić wymagania jakościowe, które dają szansę powodzenia lub zainteresowania odbiorców wśród mieszkańców naszej Dzielnicy bądź szerzej Miasta.

Udostępnienie przestrzeni stwarza szansę młodym twórcom na zaistnienie w przestrzeni publicznej, wprowadzającej ich w świat kontaktu z odbiorcą. Dajemy im również miejsce i czas na przygotowanie projektu, czyli próby i ćwiczenia. W konstrukcji proponowanego wsparcia w formie warsztatu, z animatorem przestrzeni należącej do dzielnicy, uczymy twórców budowania określonego planu projektu artystycznego, nakreślenia planu działania i pokazanie warsztatu organizacyjnego oraz konieczności stworzenia reklamy przygotowywanego przedsięwzięcia. Ze strony Urzędu Dzielnicy oferowalibyśmy możliwość umieszczenia informacji o przygotowywanym projekcie na stronach internetowych dzielnicy oraz portalach społecznościowych. Uczymy przygotowania informacji o projekcie, czyli programu koncertu – folderu informacji o dowolnym projekcie, plakatu, reklamy. Przedstawiamy informacje z zakresu koniecznych czynności organizacyjnych, które należy uwzględnić w procesie przygotowania wydarzenia kulturalnego. Istotą pomysłu jest udostępnienie przestrzeni pod ciekawe, nawet wymagające, bądź cykliczne przedsięwzięcia dla dobrze przemyślanych pomysłów artystów, nieznajdujących przestrzeni, w której ich projekty mają szansę zaistnieć. Warunkiem Podstawowym jest przyjęcie regulaminu określającego sposób użytkowania i odpowiedzialności korzystania z przestrzeni publicznej na warunkach Dzielnicy oraz zarządzającego.

2. Rok 2019 to„200 lecie urodzin Stanisława Moniuszki”

Mając na uwadze realizację celu edukacyjnego, podnoszącego wiedzę o kulturze wysokiej, dotyczącej wybitnych Polskich artystów, pragniemy zaproponować organizację kilku wydarzeń prezentujących wiedzę i informacje o postaci wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki.

Proponujemy:

a) Przygotowanie wystawy informacyjnej w formie np.10 plansz dużego formatu 2×1,5 m,z biogramem historycznym oraz zdjęciami opisującymi życie i twórczość Stanisława Moniuszki. Do ekspozycji na terenie Ratusza Dzielnicy Ursynów.

b) Przygotowanie wydarzenia multimedialnego,w formie projekcji fragmentów oper Stanisława Moniuszki. Można byłoby udostępnić film dokumentalny na stronach  Ewentualnie projekcję w formacie K4 najlepszego wykonania fragmentów oper Stanisława Moniuszki, poprzedzonych wstępem znanych artystów opery bądź dyrygentów.

c) Skorzystanie z przygotowanych materiałów, promujących 200-lecie Stanisława Moniuszki,w formie gotowej gry edukacyjnej,przygotowanej z tej okazji przez podmioty realizujące promocję tego wydarzenia w Polsce oraz poza jej granicami, poprzez umieszczenie ich na stronie Urzędu Dzielnicy (za zgodą podmiotów odpowiadających za jej przygotowanie).

d) Przygotowaniebanneru wielkoformatowego,z wizerunkiem Stanisława Moniuszki, do powieszenia w holu centralnym Urzędu Dzielnicy.

e) Zorganizowanie wydarzenia muzycznego na Ursynowie: „Pieśni Poetów Polskich doby romantyzmu,w utworach Stanisława Moniuszki” w dniu 5 maja 2019r., tj.w rocznicę urodzin kompozytora (np. w wykonaniu artystów Opery Królewskiej w Warszawie).

3. Organizacja turnieju rowerowego MTB w parku im. Romana Kozłowskiego, z udziałem wszystkich firm rowerowych działających na Ursynowie

Organizacja powyższego turnieju miałaby za cel przede wszystkim promocję aktywnego trybu życia oraz kulturę spędzania wolnego czasu. Inne proponowane rozwiązanie to sztafety rowerowe dla dzieci i młodzieży w Lesie Kabackim.

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!