W Śródmieściu każdy może przyczynić się do poprawy warunków bytowania ptaków. Jest to możliwe dzięki projektowi Budka Lęgowa 100 plus, który finansuje i realizuje Krystian Suchecki – radny Prawa i Sprawiedliwości oraz członek Forum Młodych PiS Warszawa. 

Projekt jest w pełni finansowany przez jego pomysłodawcę Krystiana Sucheckiego, który na jego realizację przeznacza dietę przysługującą mu z pełnionej funkcji radnego Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Radny PiS Krystian Suchecki

Troska o środowisko jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania w dzisiejszych czasach, zwłaszcza na terenach miejskich gdzie rozwój flory i fauny napotyka na różnego rodzaju ograniczenia. Instalowanie budek lęgowych stwarza ptakom warunki do zamieszkiwania i wychowywania piskląt. Zwiększanie się populacji ptaków pozytywnie oddziałuje na miejski ekosystem. Projekt Radnego Krystiana Sucheckiego daje mieszkańcom Śródmieścia możliwość czynnej ochrony przyrody.

Aby stać się beneficjentem projektu wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: krystiansuchecki94@gmail.com, a następnie podpisać umowę na podstawie której obdarowany zobowiązuje się do zamontowania otrzymanej bezpłatnie budki na terenie Dzielnicy Śródmieście. Budki lęgowe mogą być montowane w miejscach do których osoba otrzymująca budkę posiada prawa własności lub otrzymała zgodę od właściciela terenu na montaż domku dla ptaków.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!