Ustawa dekomunizacyjna znowelizowana. W niedzielę weszły w życie przepisy, które mają usprawnić wprowadzanie zmian oraz ochronić zdekomunizowane nazwy.

Nowelizacja została uchwalona 14 grudnia podczas 54. posiedzenia Sejmu, a jej autorami byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, W przytoczonym przez Polską Agencję Prasową uzasadnieniu, posłowie tak argumentowali potrzebę wprowadzenia zmian:

„Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki miała zakończyć rozpoczęty po zmianie ustroju proces dekomunizacji obiektów publicznych, zwłaszcza ulic. Niestety, wykonanie zapisów ustawy napotyka w niektórych miejscach na trudności, wobec czego w niniejszym projekcie zaproponowane są rozwiązania, które doprecyzowują sposób wykonania zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej oraz zapewniają stabilność nowych nazw ulic i pozostałych obiektu.”

Nowelizacja wprowadza m.in. przepis mówiący o tym, że zarządzenia zastępcze wydane przez wojewodę, opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają wykonaniu począwszy od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy. W przypadku niewykonania zarządzenia zastępczego w ciągu 30 dni od jego wejścia w życie, to wojewoda zapewni jego wykonanie na koszt jednostki samorządu.

Ponowna zmiana zdekomunizowanej nazwy ulicy wymagać będzie od teraz wyrażenia zgody przez Instytut Pamięci Narodowej i wojewodę.

Nowelizacja skraca również czas, do 31 marca, na usunięcie pomników upamiętniających komunizm lub inny ustrój totalitarny przez właścicieli terenu, na którym one się znajdują.  Pierwotnym terminem był 21 października 2018 r.

– Potrzebna jest ochrona nowych, zdekomunizowanych nazw ulic tak, by stołeczni radni Platformy Obywatelskiej, wzorem innych miast, nie próbowali cofnąć decyzji wojewody – mówi rzecznik warszawskiego okręgu PiS Michał Szpądrowski. I dodaje: – W Warszawie mimo zarządzeń Pana Wojewody Sipiery samorząd celowo nie wykonuje jego decyzji, co powoduje jedynie dezorientację wśród mieszkańców. Dzięki nowym przepisom dekomunizacja będzie mogła dokonywać się szybciej i sprawniej.

Przypomnijmy – w listopadzie 2017 roku Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenia zastępcze zmieniające nazwy 47 ulic w Warszawie. Spowodowane było to brakiem odpowiedniej decyzji ze strony Rady m.st. Warszawy, która była do tego zobowiązana tzw. ustawą dekomunizacyjną. O decyzji Wojewody pisaliśmy na naszym portalu, tam też znajduje się lista zmienionych nazw.

Fot. TVP.Info

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!