Radni warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości opracowali poradnik dotyczący przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a w razie dodatkowych pytań zapraszamy na specjalne dyżury radnych w siedzibie warszawskiego okręgu partii przy ul. Koszykowej 10.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do uchwalenia ustawy, która po niemal 30 latach od obalenia komunizmu, likwiduje jeden z jego sztandarowych pomysłów – użytkowanie wieczyste. W pierwszej fazie zlikwidowane zostanie użytkowanie wieczyste dla gruntów mieszkalnych. Dzięki uchwalonej na wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości przez Radę Warszawy bonifikacie, będzie można uzyskać pełną własność już za niespełna 1% wartości. Jak to zrobić?

Krok 1: Czy jestem właścicielem gruntu?

Jeżeli posiadasz własny dom lub mieszkanie własnościowe – to tak, z dniem 1 stycznia stajesz się właścicielem gruntu związanego z domem lub mieszkaniem.
Jeżeli natomiast posiadasz mieszkanie spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe – to właścicielem mieszkania jest spółdzielnia – i to spółdzielnia staje się właścicielem gruntu – i to ona może skorzystać lub nie z bonifikaty.
Jeżeli mieszkanie jest komunalne lub socjalne – właścicielem mieszkania jest państwo lub m. st. Warszawa i ono też staje się właścicielem gruntu.
Jeżeli masz mieszkanie w TBS, to również wtedy właścicielem gruntu zostaje TBS.

Krok 2: Przekształcenie

Do przekształcenia nie jest wymagana żadna czynność dotychczasowego użytkowania wieczystego. Z dniem 1 stycznia użytkowanie wieczyste przekształca się w prawo własności. Dotychczasowy użytkownik wieczysty musi jednak jeszcze przez 20 lat wnosić do dotychczasowego właściciela gruntu opłatę równą kwocie użytkowania wieczystego.

Krok 3: Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają wszystkie nieruchomości mieszkaniowe, a także budynki, w których większość stanowią lokale mieszkaniowe. Przekształceniu będzie więc podlegał blok ze wszystkimi lokalami, jeżeli wszystkie pomieszczenia są wykorzystane na mieszkania, lub jeżeli np. parter jest wykorzystywany na cele handlowe (sklepy, lokale usługowe jak fryzjer itp.) a piętra na mieszkania. Wystarczy, aby ponad 50% było wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Jeżeli jednak np. w bloku jest tylko kilka mieszkań a reszta jest wykorzystywana np. na działalność firm, to żaden z lokali nie będzie podlegał przekształceniu.

Przekształceniu podlegają również wszelkie pomieszczenia przynależne, np. garaże.

Krok 4: Złożenie wniosku obonifikatę

Warszawa lub Skarb Państwa są zobowiązani w przeciągu roku wydać zaświadczenie o wysokości rocznej opłaty (która co do zasady będzie uiszczana przez 20 lat i powinna być w wysokości ostatniej opłaty za użytkowanie wieczyste). Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – organ musi to zrobić w przeciągu 4 miesięcy.

W każdej jednak chwili można wystąpić o jednorazowe zapłacenie pozostałej opłaty z jednoczesnym skorzystaniem z bonifikaty (60% na gruntach Skarbu Państwa, 98% na gruntach miasta, o ile użytkowanie wieczyste trwa krócej niż 50 lat, 99% na gruntach miasta, o ile użytkowanie wieczyste trwa przynajmniej 50 lat).

Należy pamiętać, że każdy właściciel mieszkania jest również samodzielnym właścicielem gruntu lub jego części ułamkowej. Dlatego np. wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem, ale każdy z właścicieli mieszkań z osobna. W przypadku współwłasności jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego wniosek powinien złożyć każdy z właścicieli w stosunku do swojego udziału, lub otrzymać upoważnienie od drugiego ze współwłaścicieli do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w tej sprawie.

Wzór wniosku, przygotowany przez radnych PiS można pobrać TUTAJ

Krok 5: Wpis w księdzewieczystej

Po złożeniu wniosku właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej

Po otrzymaniu zaświadczenia właściciel gruntu musi złożyć wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – po opłaceniu opłaty administracyjnej grunt bez żadnych obciążeń należy do właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Czy warto szybko złożyć wniosek?

Tak, należy pamiętać, że bonifikata na gruntach Skarbu Państwa maleje z każdym rokiem o 10%.  Jeżeli natomiast chodzi o grunty miasta, to bonifikata dotyczy jedynie pozostałej do spłaty kwoty, co oznacza, że jeżeli zapłaci się już opłatę za pierwszy rok, która jest wyższa niż cała kwota po zastosowaniu bonifikaty, to tej opłaty już nikt nie zwróci. Każdy rok zwłoki w założeniu wniosku pomniejsza więc bonifikatę i naraża na większe koszty.

Dyżury radnych PiS

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. radni warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli specjalne dyżury, na których udzielą mieszkańcom wszystkich niezbędnych informacji o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność i możliwości skorzystania z bonifikat.

Oto harmonogram dyżurów na początek stycznia 2019 r.:

2.01 (środa), godz. 16:30-17:30 – radny Filip Frąckowiak

3.01 (czwartek), godz. 16:30-17:30 – radna Alicja Żebrowska

4.01 (piątek), godz. 16:30-17:30 – radna Olga Semeniuk

7.01 (poniedziałek), godz. 17:30-18:30 – radny Wiktor Klimiuk

10.01 (czwartek), godz. 13:30-14:30 – radny Dariusz Figura

11.01 (piątek) , godz. 16:30-17:30 – radna Olga Semeniuk

14.01 (poniedziałek), godz. 16:30-18:00 – Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020) – radny Cezary Jurkiewicz

15.01 (wtorek), godz. 11:30-12:30 – Biuro Zarządu Okręgowego PiS, ul. Koszykowa 10 – radny Dariusz Figura

15.01 (wtorek), godz. 16:15-17:15 – Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020) – radny Dariusz Lasocki 

18.01 (piątek), godz. 16:30-17:30 – Biuro Zarządu Okręgowego PiS, ul. Koszykowa 10 – radna Olga Semeniuk

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!