Dziś na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy  o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944r. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych. 

Ustawa zaprezentowana przez Patryka Jakiego to pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta.

Zaproponowane rozwiązania stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa.

Projekt zakłada między innymi:

  • zakaz zwrotów w naturze;
  • zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora;
  • zakaz handlu roszczeniami;
  • zakaz zwrotów na reaktywowane spółki;
  • wprowadzenie możliwości wznowień spraw, gdy doszło do naruszenia prawa;
  • wprowadza zasadę obligatoryjnego uwzględniania indemnizacji;
  • uprawnionymi są tylko dawni właściciele, ich spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie;
  • uwzględnienie w rekompensatach możliwości finansowych państwa.

Projekt Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej

Źródło: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-ustawa-reprywatyzacyjna.html 

 

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!