Radni Pragi-Południe odwołali wiceburmistrza tej dzielnicy Adama Cieciurę, który formalnie pełnił swoją funkcję, mimo aresztowania go przez CBA i postawienia zarzutów prokuratorskich. 
11 lipca w urzędzie dzielnicy doszło do zatrzymania wiceburmistrza oraz naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do zatrzymania doszło w sprawie nadużyć związanych z inwestycją budowlaną w Dzielnicy Rembertów.
Dlaczego zatem zatrzymano zastępcę burmistrza dzielnicy Praga-Południe i naczelnika wydziału urzędu dzielnicy? – Ano dlatego, że – zdaniem CBA – zatrzymany zastępca burmistrza Pragi-Południe udzielił obiecanej korzyści osobistej w postaci zatrudnienia na stanowisku naczelnika wydziału na Pradze-Południe – tłumaczy radny Pragi-Południe Marek Borkowski. – Czyli mówiąc wprost – łapówką było zatrudnienie naczelnika, a o czym warto przypomnieć – za zatrudnienie pracowników odpowiada burmistrz, a nie wiceburmistrzowie.
Dodaje, że zatrudnianie jest co najmniej dziwne. – Pomimo że domagam się i dopytuję za każdym razem o tryb konkursowy przy zatrudnianiu naczelników i dyrektorów, to burmistrz Kucharski od lat ich unika – mówi radny. – Korzysta z możliwości przesunięcia urzędnika i przy tej okazji dochodzi do takich kuriozów, że np. dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze-Południe jest np. przesunięta osoba z Legionowa.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Praga Południe z porządkiem obrad obejmującym min:
– informację Burmistrza na temat akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Dzielnicy
– kulisów rekomendacji aresztowanego wiceburmistrza przez burmistrza Tomasza Kucharskiego na swojego zastępcę w grudniu 2018 roku,
– trybu zatrudnienia w Urzędzie Dzielnicy naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa,
– informacji na temat decyzji administracyjnych wydawanych przez zatrzymanego wiceburmistrza,
– planów wobec zatrzymanych osób, czy zostały już zwolnione z pracy, w jakim trybie, czy pobierają wynagrodzenie,
– informacji na temat wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w okresie od 18.01.2023 do 10.02.2023 w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami wybranego planu miejscowego.
– przyjęcia Uchwały dotyczącej wniosku do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe.
Sesja się odbyła. – Co prawda wiele się nie dowiedzieliśmy, ale jednogłośnie została przyjęta uchwała o przeprowadzenie przez Komisje Rewizyjną kontroli w wydziale Architektury i Budownictwa – mówi radny Borkowski. – Problemem jest tylko to, że ww. komisją kieruje osoba, która wraz z aresztowanym wiceburmistrzem zasiadała w zarządzie dzielnicy w poprzedniej kadencji. Cóż, tak wygląda właśnie polityka transparentności w wykonaniu burmistrza Tomasza Kucharskiego i stołecznej Platformy Obywatelskiej – komentuje.
Jak tłumaczy radny, podstawą udzielenia korzyści miało być wydanie przez urzędnika decyzji administracyjnej na budowę inwestycji deweloperskiej w Rembertowie, korzystnej dla nieformalnie zarządzanej przez Adama C. spółki. Zatrzymany miał także zataić informację o prowadzeniu tej działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że w sposób faktyczny nadzorował i prowadził spółkę, która uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji.
 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!