Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 171 wróciły do swojej macierzystej siedziby przy ul. Równej 2. Prace modernizacyjne trwały od połowy listopada 2016 r i kosztowały blisko 2 mln złotych. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w czterech oddziałach.

Przedszkole przy ulicy Równej 2 rozpoczęło swoją działalność w 1953 r. W ramach modernizacji placówki dzięki zwiększeniu wysokości piwnic udało się powiększyć powierzchnię użytkową budynku. Uzyskano dodatkowe pomieszczenia m.in. magazynów, archiwum oraz gabinet logopedyczny. W celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych zainstalowano nowoczesny kompensacyjny kocioł gazowy dostarczający ciepło oraz powietrzną pompę ciepła wspomagającą podgrzew wody użytkowej. Dodatkowo placówkę w pełni wyposażono w energooszczędne oświetlenie ledowe.

Przeprowadzono generalny remont elewacji budynku, dachu, klatek schodowych i pomieszczeń dydaktycznych. Sale dla dzieci zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt m.in. multimedialne tablice interaktywne, „magiczne” dywany służące do ćwiczenia sprawności sensorycznej dzieci, projektory. Zakupiono nowe meble dostosowane do potrzeb najmłodszych. – Przystępując do remontu założyliśmy, że musi być to miejsce na miarę XXI wieku, przyjazne dla dzieci i jednocześnie przyjazne dla środowiska. Udało nam się ten cel osiągnąć – mówi burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki.

Dzielnica planuje również budowę nowego przedszkola przy ul. Wrzesińskiej. Obecnie na ukończeniu jest procedura wyboru wykonawcy. Przedszkole będzie mieć dwie naziemne kondygnacje i jedną podziemną, a na dachu – ogród z grządkami dla dzieci. Prace budowlane powinny rozpocząć się we wrześniu i potrwają do października 2018 r. W przedszkolu znajdzie się 6 oddziałów dla około 150 dzieci. Planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 7,5 mln złotych.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!