Burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki (PiS) zaproponował nowe rozwiązanie na rozładowanie kolejek po przydział mieszkań komunalnych w Warszawie. Bon mieszkaniowy pozwoli na natychmiastową pomoc najbardziej potrzebującym.

Z bonów mieszkaniowych mogłyby skorzystać osoby oczekujące na najem lokali komunalnych z zasobu m.st. Warszawy. Przyznany bon pozwoliłby na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku już w momencie znalezienia się na liście osób oczekujących na pomoc mieszkaniową, bez konieczności długotrwałego oczekiwania na przyznanie lokalu. Do wprowadzenia programu konieczna jest uchwała Rady m.st. Warszawy. Obecnie trwają rozmowy z władzami miasta i analiza przygotowanych przez Urząd Dzielnicy materiałów.

– Nowe narzędzie polityki mieszkaniowej pozwoli na natychmiastową pomoc najbardziej potrzebującym – mówi burmistrz Wojciech Zabłocki. Zdaniem burmistrza pilotaż programu mógłby zostać wprowadzony na terenie Pragi-Północ, gdzie potrzeby mieszkaniowe są najpilniejsze.

Docelowo bony mieszkaniowe powinny objąć całą Warszawę. Udział w pilotażowym programie byłby dobrowolny i proponowany jako alternatywa do obecnej możliwości wynajmu mieszkań z zasobów lokalowych.

Według wstępnych szacunków programem pilotażowym mogłoby być objętych około stu praskich rodzin, co kosztowałoby 1,2 mln złotych. Średnia wysokość świadczenia finansowego z przyznanego bonu powinna wyniesć około 1000 zł i może się zmieniać w zależności od indywidualnej sytuacji każdej z rodzin.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!