Poniżej treść listu radnych warszawskiego PiS do prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie jego decyzji o ograniczeniu kursowania komunikacji miejskiej w okresie walki z koronawirusem.

Polska, podobnie jak wiele krajów na świecie, w obliczu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, stanęła przed bezprecedensowym wyzwaniem. Władze publiczne – zarówno krajowe, jak i lokalne muszą podejmować odpowiedzialne decyzje, które pozwolą ograniczyć negatywne skutki pandemii. W tym wyjątkowym czasie konieczne jest podporządkowanie się zaleceniom Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych. Jednym z nich jest bezwzględna konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich.  

W tym świetle Pańska decyzja dotycząca zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie na tryb weekendowy skutkująca znaczącym ograniczeniem liczby kursujących autobusów, tramwajów, metra oraz innych środków transportu publicznego, jest całkowicie niezrozumiała i zagraża bezpieczeństwu publicznemu. 

W warunkach stanu epidemii ważnym jest, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich podróżujących i trzymać bezpieczny dystans od innych pasażerów. Zmniejszenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w oczywisty sposób spowodowało większe zagęszczenie osób z niej korzystających. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia Warszawiaków.  

Czas ogłoszonego stanu epidemii nie jest czasem szukania oszczędności w obszarze utrzymania transportu publicznego. Odpowiedzialny gospodarz miasta powinien dbać przede wszystkim o zdrowie i życie mieszkańców swojego miasta, a nie o stan konta miejskiej spółki. 

Jako klub radnych nigdy nie deklarowaliśmy się jako totalna opozycja. Dlatego jesteśmy gotowi na wspólne poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą ochronić zdrowie mieszkańców. W pierwszej kolejności domagamy się jednak od Pana jako Prezydenta m.st. Warszawy wycofania się ze skandalicznej decyzji narażającej zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta.  

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!