Setki mieszkańców Włoch podpisały się już pod petycją w sprawie modernizacji dworca PKP Warszawa Włochy oraz jego otoczenia. Organizatorzy – włochowski komitet PiS – mają nadzieję, że uda się przywrócić mu dawną świetność i reprezentacyjny charakter.

Jak tłumaczą, zdewastowany budynek dworca oraz panujący wokół nieład architektoniczny budzą ogromną frustrację i rozgoryczenie mieszkańców, a także korzystających ze stacji na co dzień podróżnych. Dlatego po zebraniu podpisów planują złożyć petycję na ręce Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury, wnioskując o włączenie dworca do Programu Inwestycji Dworcowych.

– Od dłuższego czasu korzystający ze stacji PKP Warszawa Włochy podróżni, a jednocześnie mieszkańcy dzielnicy, wskazują na pilną potrzebę odnowienia budynku dworca oraz terenu bezpośrednio przyległego – mówi Łukasz Jarosza, radny Dzielnicy Włochy. – Nie ulega wątpliwości, że chaotyczna, wręcz odpychająca przestrzeń wokół stacji kolejowej, bynajmniej nie jest wizytówką naszej dzielnicy – dodaje.

Radny podkreśla, że stacja PKP Warszawa Włochy stanowi obecnie kluczowy węzeł lokalnej komunikacji kolejowej. Powiązana jest bezpośrednio ze Starymi i Nowymi Włochami poprzez tunel rozdzielający ruch. Na północ od peronów znajduje się Park Kombatantów, natomiast na terenie usytuowanym na południe stoi dawny budynek dworca wraz z placem, na którym znajdują się pawilony usługowo-handlowe. To właśnie modernizacji tej części domagają się mieszkańcy oraz autorzy petycji.

– Kierując petycję do wiceministra infrastruktury chcielibyśmy zachęcić stronę rządowa do wsparcia modernizacji tego obiektu, co przyczyni się do rozwoju Dzielnicy Włochy – dodaje Christian Młynarek, radny Włoch.

– Niestety pomimo świadomości koszmarnego stanu tego terenu, obecni włodarze dzielnicy nie przejawiają żadnej inicjatywy, mającej na celu doprowadzenie do realnej modernizacji tego miejsca – podkreśla radny PiS Łukasz Jarosz. Pozostaje mieć nadzieję, że społeczna inicjatywa tym razem doprowadzi do kompleksowej modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy i miejsce to odzyska zasłużony, dawny blask. Z całą pewnością każdy złożony podpis pod petycją będzie stanowił pierwszy krok w tym kierunku.

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!