Podczas ostatniej przed wyborami sesji rady m.st. Warszawy przyjęto uchwałę ws. wysokich bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Autorami uchwały są radni Prawa i Sprawiedliwości.  

Za uchwałą głosowali wszyscy obecni na sali radni. Dzięki inicjatywie przedstawicieli PiS mieszkańcy Warszawy oraz spółdzielnie mieszkaniowe skorzystają z wysokich bonifikat  98% i 99% przy zmianie użytkowania wieczystego we własność.

Przyjęta przez Radę uchwała zakłada zgodę na udzielenie wysokich bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uchwała to odpowiedź na ustawę przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, która zakłada przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w 2019.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!