Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, zapowiedział zmianę nazw 47 warszawskich ulic we wszystkich dzielnicach. Aleja Lecha Kaczyńskiego zastąpi aleję Armii Ludowej.

Potrzeba zmian wynika z przyjętej w kwietniu 2016 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Nakazuje ona aby osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic.

2 września br. upłynął termin jaki wyznaczyli ustawodawcy samorządom na zmiany. Rada m.st. Warszawy zmieniła jedynie nazwy sześciu ulic, spośród ponad pięćdziesięciu funkcjonujących w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki przedstawił więc swoje propozycje.

Wśród nowych patronów ulic są ludzie wybitni, przedstawiciele różnych środowisk i dziedzin życia, m.in. Anna Walentynowicz, Olga Johann, „Inka”, Zbigniew Herbert, Marek Edelman, Jacek Kaczmarski czy Zbigniew Romaszewski. Z mapy Warszawy znikną natomiast tak niechlubne nazwy jak Armii Ludowej, Dąbrowszczaków i Związku Walki Młodych.

Zgodnie z zapowiedzią i zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiany nazw nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwy dotychczasowe. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Lista zmienionych nazw ulic w Warszawie:

Fot. w nagłówku: Strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!