Podczas sesji Rady Dzielnicy Bemowo, która odbyła się 20 września,  głównym tematem było przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W czasie dyskusji poruszono kwestie obecnych działań Zarządu Dzielnicy w dziedzinie oświaty oraz zaniedbań poczynionych przez poprzedników obecnego porozumienia programowego „Odnowa Bemowa”.

Podczas przedstawiania przez zastępcę burmistrza Błażeja Pobożego (PiS) informacji nt. przygotowania do roku szkolnego 2017/2018 na sali obrad było obecne jedynie troje radnych opozycji. – Oświata nigdy nie była priorytetem dla Was w czasie Waszych rządów, i nie jest teraz –  skomentował ten fakt Poboży. 

– Niestety, ale przez ostatnie kilka lat pozwalano na to, by deweloperka rozwijała się w sposób nieograniczony, a w tym czasie zbudowano tylko jedną szkołę – ocenił ze smutkiem zastępca burmistrza Błażej Poboży. Podkreślił, że teraz priorytety się zmieniły, a Bemowo jest wszędzie doceniane za sposób wdrażania reformy oświaty.

Poboży dodał, że decyzje dotyczące nauki dzieci w placówkach przedszkolnych pozostawione są rodzicom. – To oni decydują, czy ich dzieci mają realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, czy też w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – mówił.

Nie zabrakło również podsumowania remontów i modernizacji placówek oświatowych na Bmeowie w bieżącym roku oraz przedstawienia tych planowych na rok 2018 (ma to być w sumie 1,7 mln zł na remonty).

Podczas obrad radni uchwalili również m.in. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Karolin Zachodni, który umożliwi stację techniczno-postojową Mory.

Sesja zakończyła się pytaniami i interpelacjami radnych, również tych wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości. Radna Teresa Świderska złożyła interpelację ws. budowy nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej, a radny Wojciech Klażyński zapytał o plany dotyczące rozbudowy i modernizacji szkoły przy ul. Thommeego na osiedlu Boernerowo.

Zapis całej sesji Rady Dzielnicy Bemowo: https://www.youtube.com/watch?v=uDOwcNVjoFU

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!