Budowa trasy ekspresowej S-7, ekrany akustyczne wzdłuż ulicy Lazurowej i budżet na 2018 rok – to główne tematy październikowej sesji rady dzielnicy Bemowo. Obradom przysłuchiwało się kilkudziesięciu mieszkańców, którzy mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy zaprezentowali możliwe warianty budowy bemowskiego odcinka drogi ekspresowej S-7. Żaden z wariantów nie zyskał przychylności ani mieszańców ani radnych któregokolwiek z klubów.

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wyraża stanowczy protest przeciwko planowanemu przebiegowi przez Bemowo trasy S-7 w wariancie drugim (proponowanym przez GDDKiA) – mówił w trakcie sesji Marek Cackowski (PiS), przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo, czym zyskał aprobatę zgromadzonych mieszkańców.

Wtórował mu Marcin Wierzchowski, przewodniczący bemowskiego klubu radnych PiS – Chciałbym, żeby z tej sali wyszło takie stanowisko rady, które jest jasne i klarowne: Jesteśmy kategorycznie przeciw przebiegowi trasy S-7 w jakiejkolwiek formie przez teren Bemowa!

Za przyjęciem stanowiska zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Dzielnicy opowiedziało się 20 z 21 obecnych radnych.

Adam Niedziałek, radny klubu PiS

Adam Niedziałek, radny klubu PiS

Drugim, równie gorącym tematem była kwestia budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul. Lazurowej. Zostały zgłoszone dwie propozycje stanowiska Rady Dzielnicy Bemowo. Jedna z nich, przedstawiona przez Hannę Głowacką (Bemowska Wspólnota Samorządowa), zakładała zamiast ekranów budowę różnych form zabezpieczeń przeciwhałasowych (m. in. nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej) i poczekanie na odpowiednie decyzje środowiskowe. 

Licznie zebrani na sali mieszkańcy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec takiej koncepcji. Ich postulaty realizowała propozycja radnego Adama Niedziałka (PiS). Przedstawił on stanowisko, które wzywało Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych do powrotu do pierwotnej koncepcji zakładającej budowę ekranów akustycznych.

– Jeśli ekrany akustyczne nie powstaną teraz, to nie powstaną nigdy! – przekonywał radny Niedziałek, czym zyskał sympatię zgromadzonych gości.

W wyniku głosowania, mimo wyraźnego sprzeciwu mieszkańców, obie propozycje stanowisk Rady Dzielnicy zostały przyjęte. Jedynym klubem, który opowiedział się przeciwko oprotestowanej przez mieszańców propozycji był klub Prawa i Sprawiedliwości.

Stanowisko przygotowane przez Hannę Głowacką poparły między innymi kluby „Wybieram Bemowo” i „Dla Bemowa”, związane z byłym burmistrzem Bemowa Jarosławem Dąbrowskim. Sala nie kryła oburzenia – Rozliczymy tych „dąbrowszczaków” przy urnach! – krzyczeli zebrani mieszkańcy.

Na sesji przyjęto również uchwałę pozytywnie opiniującą projekt budżetu na 2018 rok.

Sesja była transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube. Jej zapis można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=60orUshmIDw.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!