Na Bemowie w ciągu zaledwie roku powstał kompleksowy program wsparcia seniorów. To ewenement na skalę całego miasta, co zauważyli jego włodarze, przyznając dzielnicy prestiżowe wyróżnienie dzielnicy przyjaznej seniorom.

Jednym z ważniejszych działań obecnych władz dzielnicy było odnowienie działania Rady Seniorów, stworzenie Forum Seniorów oraz silne wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej, którego działania są podstawą obecnej polityki wobec osób starszych. Oprócz tego opracowano bogaty program aktywizacji osób starszych w dzielnicy, który, jak pokazuje coraz większa frekwencja i zainteresowanie, spotkał się z dużą aprobatą samych zainteresowanych.

– Program senioralny ma aktywizować wszystkich tych, którzy już nie pracują, nie pozostawiać ich samym sobie, pomóc ich rodzinom, aby nie musiały kierować takich osób do całodobowych placówek. Ma też wesprzeć seniorów w integracji ze społecznością lokalną. – mówi Michał Grodzki, burmistrz dzielnicy Bemowo, osobiście odpowiedzialny za politykę senioralną w dzielnicy.

Od roku działa również Klub Bemowskiego Seniora, miejsce spotkań, które tworzą sami seniorzy. Po raz pierwszy dzielnica włączyła się w przygotowania Warszawskich Dni Seniora, zapraszając swoich mieszkańców do udziału w licznych wydarzeniach, festynach, piknikach, spotkaniach.

– Senior wolniej się starzeje, jeśli pozostaje aktywnym. A ponieważ w naszej dzielnicy seniorzy stanowią grupę ponad 20 proc. mieszkańców, to właśnie z myślą o nich powstał pakiet zajęć aktywizujących oraz dodatkowych usług opiekuńczych i zdrowotnych. – podkreśla Burmistrz Michał Grodzki.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!