Bemowo to jedyna dzielnica m. st. Warszawy, w której 31 marca nie było strajku pracowników oświaty. To wynik dobrej współpracy kierowników placówek oświatowych, nauczycieli i władz dzielnicy.

Do ogólnopolskiego strajku nauczycieli zaplanowanego na 31 marca, nie przystąpiła żadna z bemowskich placówek oświatowych. Taką decyzję podjęła większość nauczycieli.

Świadczy to o dobrym przygotowaniu dzielnicy do planowanych zmian, które na Bemowie wprowadzamy w następstwie szerokich konsultacji i w ścisłej współpracy z dyrektorami  – mówi Błażej Poboży, z-ca burmistrza odpowiedzialny za oświatę.

Prace nad wdrożeniem reformy na Bemowie trwały od czerwca 2016 roku, czyli momentu ogłoszenia przez Minister Edukacji Annę Zalewską założeń planowanych zmian.

Dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu i otwartości wszystkich stron udało nam się wypracować satysfakcjonujący kompromis. To w połączeniu z największymi od lat nakładami finansowymi na bemowską oświatę, jest gwarancją dobrej zmiany w edukacji – mówi Błażej Poboży.

Na Bemowie żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana. Dzielnica nie planuje też żadnych zwolnień nauczycieli. Trzy istniejące gimnazja zostaną przekształcone w nowe szkoły podstawowe, dwa kolejne włączone do szkół podstawowych, z którymi dotąd funkcjonowały w zespołach. Rodzicom uczniów aktualnych klas III i VI umożliwiono przeniesienie (na ich wniosek) dzieci (nawet całych klas) do nowych szkół podstawowych powstających w budynkach aktualnych gimnazjów. Proces ten, inaczej niż w niektórych dzielnicach, odbywał się na zasadach pełnej dobrowolności. O wszystkich zmianach dzielnica na bieżąco informowała rodziców poprzez urzędową gazetę, stronę internetową, media społecznościowe i specjalną infolinię. Wydano też informator, który otrzymali wszyscy uczniowie i ich rodzice gdy tylko Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji.

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!