News Ticker

PO

Krzywa Laffera a polityka miejska PO

Analizując budżet m. st .Warszawy można zauważyć ciekawą zależność: każdego roku stawka podatku od środków transportu jest przez Radę Warszawy podnoszona, a [...]

16 września 2013 // 0 Comments

Polska, nie synekury!

W Elblągu Jerzy Wilk, pisowski kandydat na prezydenta miasta pokonał w pierwszej turze kandydatkę Platformy różnicą ponad 10 punktów procentowych. Zaliczka przed [...]

24 czerwca 2013 // 0 Comments