News Ticker

Synekury PO część III

Nieprawdą jest, że Pani Agata Włodarczyk Radna Dzielnicy Praga Południe jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.

Redakcja przeprasza Panią Agatę Włodarczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Przedstawiamy trzecią częścią naszego cyklu poświęconego procederowi  zatrudniania w Warszawie działaczy i osób powiązanych z Platformą Obywatelską.

Podczas gdy na przełomie roku zajmowaliśmy się instytucjami podległymi miejskiemu magistratowi, zaczynając od tak rozpoznawanych spółek jak Metro Warszawskie, SKM czy MPO tym razem przenalizowaliśmy listę osób zatrudnianych bezpośrednio na placu Bankowym i w Urzędach Dzielnicowych.

Możliwość taką dała nam interpelacja Radnego m.st. Warszawy Jarosława Krajewskiego z Prawa i Sprawiedliwości znanego miedzy innymi z wyegzekwowania od Hanny Gronkiewicz ujawnienia zawartych przez Ratusz umów zlecenie, który zaapelował o ujawnienie listy nazwisk urzędników zatrudnionych w Ratuszu za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. ( Więcej )

Uzyskane w ten sposób dane pozwoliły ujawnić, iż warszawski magistrat zatrudnił 3812 nowych pracowników (!). Otrzymana przez radnych lista została zaprezentowana tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku. Warto to zaznaczyć, iż Ratusz zmuszony do ujawnienia tych danych wykazał się wyjątkową arogancją.  Mieszcząca się na kilkudziesięciu stronach lista została opublikowana w sposób chaotyczny, bez zachowania kolejności alfabetycznej nazwisk czy też jakiejkolwiek innej systematyki. Ten bałagan w sposób oczywisty utrudniał merytoryczna analizę, jednak już w pierwszych dniach nowego roku nakładem dużego wysiłku i zaangażowania, udało nam się przenieść całe zestawienie nazwisk do arkusza kalkulacyjnego Excel.  Otrzymaliśmy w ten sposób uporządkowaną bazę danych, która w sposób łatwy i czytelny umożliwiała nam dalszą pracę i sprawdzanie wymienionych tam osób pod kątem ich powiązań z rządzącą w Warszawie Platformą Obywatelską.

W efekcie naszych prac i przy zastosowaniu podobnych co poprzednio metod, otrzymaliśmy listę  1 3 5 nazwisk osób związanych bezpośrednio lub poprzez różnego rodzaje koneksje z PO.

Po raz kolejny  prym wiodą tu radni warszawskich dzielnic jak również osoby bez powodzenia startujące na tą funkcję, członkowie ich rodzin czy też działacze dzielnicowych kół PO.

Zapraszamy do lektury :

Nazwisko Imię Funkcja
Gronkiewicz-Waltz Hanna prezydent miasta
Dąbrowski Jarosław Zastępca Prezydenta
Wojciechowicz Jacek Zastępca Prezydenta
Jóźwiak Jarosław dyrektor biura
Achramowicz Karolina inspektor Działacz PO Targówek
Adamczyk Patrycja Sekretarka kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej Córka Radnej z Twojego Ruchu
Bartosiak Maciej Podinspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Bartyzel Natalia Podinspektor działaczka PO na Targówku , siostra Jagody Miszewskiej (z domu Bartyzel) dyrektor gabinetu wojewody.
Bitner Kamila Gl. specjalista rodzina radnego ms. Warszawy Michała Bitnera ( PO)
Bujski Paweł Z-ca Burmistrza Dzielnicy Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Czeszejko-Sochacka Ewa Główny Specjalista Kandydatka w wyborach do Sejmu w2011 r. z list PO
Dąbrowski Jarosław Zastępca Prezydenta Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Dębiński Łukasz inspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Dołęgowska Natalia Telefonista/tka członek rodziny poseł Alicji Dąbrowskiej (PO)
Fiszer-Nowacka Anna Naczelnik Wydziału Kandydatka do Rady Warszawy z list PO
Florczuk Przemysław Inspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Gieroba Dariusz p.o. Naczelnika Wydziału rodzina Radnej m. st. Warszawy Marty Jezierskiej – Gieroby
Gruntman Artur inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej
Janiszewski Michał Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Karczewski Piotr Gł. specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Kawecki Andrzej Starszy poborca Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo) do 2013r
Kobierski Piotr Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Komorowski Bartłomiej Młodszy Referent były szef młodzieżówki PO Warszawa
Kozłowska Barbara Podinspektor Radna Dzielnicy Mokotów( PO)
Kropacz Robert Podinspektor Radny Dzielnicy Bielany niezrzeszonz wczesniej PO
Kuca Grzegorz Gł. specjalista Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Kuwał Karol Inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Kwiecień Łukasz Podinspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Lanc Łukasz Naczelnik Wydziału syn Radnej Sejmiku Elżbiety Lanc ( PO)
Lerczak Magdalena Podinspektor Radna Dzielnicy Bielany (PO)
Łukasik Michał p.o. Naczelnika Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Majcher Danuta Gł. specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Majchrzak Anna Inspektor Radna Dzielnicy Białołęka (PO)
Michnowska Kamila Podinspektor była działaczka młodzieżówki PO
Mycka Michał Młodszy Referent Radny Dzielnicy Mokotów( PO)
Nowolecki Daniel Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Ociepka Dominika Sekretarka Córka Małgorzaty Ociepki zastępczyni dyr.. Biura Księgowości i Kontasygnaty
Płeszka Piotr Główny Specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Puścian Lidia Naczelnik Wydziału rodzina  radnego PO w dzielnicy Wola Dariusza Puściana
Pyzara Krzysztof Główny Specjalista działacz PO Ochota
Rynkiewicz Małgorzata Inspektor Radna Dzielnicy Praga-Płd. (PO)
Sheybal-Rostek Aleksandra Inspektor Radna m.st. Warszawy ( PO )
Słonecki Bernard Inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Sokalska Agnieszka Referent Radna Dzielnicy Wola( PO)
Sondij Michał Inspektor rodzina Radnej Dzielnicy Praga Płn. Patrycji Sondij  z PO
Sosnowski Krzysztof młodszy referent Radny Dzielnicy Mokotów( PO)
Statkiewicz Ewa Podinspektor Radna Dzielnicy Wola( PO)
Stępień Mateusz Referent asystent  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej były szef Regionu Mazowsze SMD
Stolarski Sebastian Naczelnik Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Stoma Bożena Dyrektor Biura Żona Burmistrza Dzielnicy Bemowo  Alberta Stomy
Stoma Albert Burmistrz Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szlęzak Tomasz Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szułczyński Paweł Podinspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szurmiński Marcin Kierownik Referatu działacz PO Targówek
Świderska Anna Specjalista Radna Dzielnicy Wilanów( PO)
Tomecka-Sadoch Magdalena Naczelnik Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
 Werelich Arkadiusz Specjalista w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty dzielnicy Praga Północ Radny miasta Marki z list Platformy Obywatelskiej, przewodniczący PO w Markach
Wiszniewski Karol Podinspektor Radny Dzielnicy Ochota ( PO)
Zygrzak Krzysztof Z-ca Burmistrza Dzielnicy Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo) Rzecznikratusza w latach 2007-2010
Bartelski Wojciech Burmistrz
Budziszewski Mariusz Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Dąbek Jolanta Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Duchnowski Jacek Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Godusławski Adam Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Jakubowski Michał Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Jaworski Piotr Burmistrz
Karcz Jarosław Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Kempa Robert Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Kierzkowska Urszula Burmistrz
Koczorowska Jolanta Burmistrz
Kucharski Tomasz Burmistrz
Mahor Marian Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Majewski Jerzy Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Mencina Tomasz Burmistrz
Miastowski Rafał Burmistrz
Olesiński Bogdan Burmistrz
Pietrusiński Kacper Burmistrz
Rudzki Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Sitarski Marek Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Smoczyński Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Turkowski Wojciech Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zabolkicki Przemysław Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zieliński Andrzej Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zięciak Ryszard Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Żbikowski Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy

Lista osób zatrudnionych przez  Ratusz, których nazwiska są zbieżne z uzyskanym przez nas spisem działaczy  warszawskiej  Platformy Obywatelskiej mających uczestniczyć w zjazdach wyborczych PO na jesieni 2013 roku:

Nazwisko Imię Funkcja
Borowski Grzegorz Gł. Specjalista
Bukowski Jacek podinspektor
Chęciński Paweł z-ca dyrektora biura
Drabarek Mariusz Archiwista
Duliński Jarosław Podinspektor
Giruć Zbigniew główny specjalista
Górka Adam młodszy referent
Kalata Tomasz podinspektor
Kiryluk Andrzej Naczelnik Wydziału
Kon Witold Podinspektor
Kowalczyk Małgorzata Radca Prawny
Kowalska Joanna archiwista
Kozłowska Jolanta inspektor
Krupa Tomasz Podinspektor
Kulik Aldona pracownik I-stopnia
Kuśmierski Lucjan Gł. Specjalista
Lubbe Joanna naczelnik wydziału
Maciejewska Małgorzata referent
Majchrzak Witold z-ca dyrektora
Majewski Rafał naczelnik wydziału
Merwa Justyna Sekretarka
Mioduszewska Paulina sekretarka
Moraczewski Adam główny specjalista
Nowak Katarzyna sekretarka
Pasiński Daniel inspektor
Perzyna Aleksandra młodszy referent
Pęszyński Jerzy Inspektor
Piotrowski Michał podinspektor
Potocki Adam naczelnik wydziału
Skolimowski Krzysztof insp/z-ca burmistrza
Słojewswki Piotr p.o nacz. Wydz.
Strzelecki Adam Inspektor
Szymański Eugeniusz Inspektor
Telakowiec Kamila Inspektor
Tkacz Łukasz podinspektor
Toporowicz Monika Zastępca Dyrektora
Tranda Krzysztof Naczelnik Wydziału
Trojan Rafał Podinspektor
Wiśniewska Anna podinspektor
Wiśniewska Elżbieta inspektor
Wojnarowska Teresa Podinspektor
Wójcik Piotr referent
Wysocki Michał Młodszy Referent
Zieliński Krzysztof Główny Specjalista
Ziółkowski Radosław naczelnik wydziału
Żelazo Katarzyna Inspektor

Nieprawdą jest, że Pani Agata Włodarczyk Radna Dzielnicy Praga Południe jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.

Redakcja przeprasza Panią Agatę Włodarczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pan Dominik Rońda jest krewnym Pani Karoliny Rońdy, a także nie jest z nią w jakikolwiek sposób powiązany.
Redakcja przeprasza Panią Karolinę Rońdę oraz Pana Dominika Rońdę za naruszenie Ich dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Ich nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pan Mariusz Gruza zatrudniony na stanowisku p o. Rzecznika Prasowego jest działaczem Platformy Obywatelskiej. Pan Mariusz Gruza nigdy nie był i nie jest członkiem jakiejkolwiek partii politycznej.

Redakcja przeprasza Pana Mariusza Gruzę za naruszenie Jego dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Jego nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pani Małgorzata Adamczyk Radna Dzielnicy Bemowo jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.

Redakcja przeprasza Panią Małgorzatę Adamczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pani Maria Dowgielewicz zatrudniona na stanowisku inspektora w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy jest krewną, żoną lub powinowatą Pana Mikołaja Dowgielewicza, a także nie jest z nim w jakikolwiek sposób powiązana.

Redakcja przeprasza Panią Marię Dowgielewicz oraz Pana Mikołaja Dowgielewicza za naruszenie Ich dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Ich nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

4 Comments on Synekury PO część III

  1. A co z osobami, które siedzą w miejskich spółkach i jednostkach zależnych typu ZOZ. Tam dopiero się dzieje. Ot pierwszy przykład z brzegu Marcin Zakrzewski dyrektor ZOZ Ochota – syn posłanki PO Jadwigi Zakrzewskiej.

  2. Czyli, statystycznie rzecz ujmując, w urzędzie zatrudniającym 7500 osób jest 135 osób związanych z PO? Czyli 1,8%? Wielkość błędu statystycznego?
    A ilu pracuje tam członków PiS? PSL? SLD? SP? TR?LPR? Mniej?
    Śmiesznie by było jakby np. PiS miał 3%… czyli zaledwie 225 pracowników… Albo 5%…

  3. A może by tak jeszcze przejrzeć listy kandydatów w wyborach z 2006 r? Choćby na Ochocie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*