Jarosław Lewandowski

Jarosław Lewandowski

Okręg wyborczy : Nowolipki, Muranów, Piaski Od powstania portalu www.warszawskipis.pl redaktor i publicysta, ostatnio sekretarz Redakcji. Radny drugiej kadencji. Pracuje w 4 komisjach stałych Rady Dzielnicy Wola : Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej (vice...