Agnieszka Soin

Agnieszka Soin

wykształcenie: wyższe, 4 kierunki studiów podyplomowych: Doradztwo Zawodowe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prawo Pracy (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), BHP (Politechnika Warszawska), PR i Komunikacja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). wykonywany...