12 marca 2019 r. Rada Dzielnicy Wola przyjęła stanowisko podtrzymujące sprzeciw wobec podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem byłoby zmniejszenie dotychczasowej przepustowości infrastruktury transportowej ulicy Górczewskiej. Rada Dzielnicy Wola przyjęła stanowisko, ale w wersji ocenzurowanej. Przyczyna cenzury?  Klub Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej usunął ze stanowiska kampanijną obietnicę R. Trzaskowskiego

Obecnie ulica Górczewska w Warszawie składa się z trzech pasów jezdni w każdym kierunku. Taki stan rzeczy zapewnia zadawalającą przepustowość, a co za tym idzie daje możliwość sprawnego przemieszczania się pomiędzy centrum Warszawy a Wolą i Bemowem oraz miejscowościami granicznymi.

W związku z planowanym zwężeniem ulicy Górczewskiej wolscy Radni Prawa i Sprawiedliwości w tym członkowie Forum Młodych PiS Warszawa zaangażowali się w akcję zbierania podpisów pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec tego działania. Zwężenie strategicznej w tym rejonie drogi, przy jednoczesnym braku alternatywnego rozwiązania będzie skutkowało paraliżem komunikacyjnym nie tylko ulicy Górczewskiej, ale również ulic równoległych.

Radni organizujący akcję odbyli wiele rozmów z mieszkańcami Woli, którzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko planowi przebudowy ulicy Górczewskiej, zakładającemu jej zwężenie. Uzasadnione są obawy wyrażane przez mieszkańców, że zmniejszenie przepustowości tej kluczowej dla Woli arterii spowoduje przeniesienie części ruchu na uliczki osiedlowe, co w znaczny sposób pogorszy ich komfort życia i bezpieczeństwo.

Realizacja planów Ratusza będzie przede wszystkim działaniem regresywnym w kontekście  rozwoju Stolicy. Ulica Górczewska była systematycznie rozbudowywana od lat 90-tych, co pochłonęło ogromne kwoty z budżetu i było wysoce uzasadnione znaczeniem tej ulicy dla wzrastającego natężenia ruchu w tej części Warszawy. Plany Ratusza są zdecydowanym krokiem w tył, ale również bezpardonowym uderzeniem w kierowców poruszających się po drogach Stolicy. W kampanii samorządowej  jednym z zarzutów kierowanych pod adresem Rafała Trzaskowskiego był brak zrozumienia problemów ruchu samochodowego w Warszawie. Zwężenie Górczewskiej potwierdzi te obawy, a ich urzeczywistnienie spowoduje negatywne skutki nie tylko dla kierowców ale wszystkich mieszkańców Woli. Kampania wyborcza pokazała negatywne nastawienie obecnego Prezydenta Warszawy do użytkowników samochodów. Jest to wynikiem nie tylko braku zrozumienia problemów warszawskich kierowców, ale też brak dobrej woli. Plan zwężenia ul. Górczewskiej wydaje się być częścią kompleksowego projektu, którego celem jest zlikwidowanie warunków do sprawnego poruszania się po Warszawie przy pomocy samochodu. Podczas kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski stwierdził z pełną stanowczością, że „Zwężenie Górczewskiej to na pewno nie jest dobry pomysł„ niestety ta wypowiedź zdaje się być już nieaktualna. Obecny Prezydent podczas kampanijnej batalii obiecał budowę nowych parkingów, które umożliwią pozostawienie samochodów na obrzeżach Miasta w celu zmiany środka transportu na komunikację miejską, niestety realizacji tych planów nie możemy się spodziewać, natomiast zwężenie Górczewskiej staje się coraz bardziej realne.

– Podczas IV Sesji Rady jako Radny Dzielnicy Wola, w imieniu Klubu Radnych PiS na Woli złożyłem stanowisko w sprawie przebudowy ulicy Górczewskiej. Za dołączeniem stanowiska do punktu obrad IV Sesji Rady Dzielnicy Wola głosowało 8 radnych PiS. Przeciwko stanowisku, sprzeciwiającemu się zwężeniu ulicy Górczewskiej, głosował klub Koalicji Obywatelskiej i dwoje radnych niezrzeszonych – mówi Karol Jankowski, radny PiS na Woli

Podczas kolejnej, V Sesji Rady Dzielnicy Wola, 12 marca na wniosek Radnego Karola Jankowskiego przyjęto stanowisko podtrzymujące sprzeciw wobec podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem byłoby zmniejszenie dotychczasowej przepustowości infrastruktury transportowej ulicy Górczewskiej. Rada Dzielnicy Wola Przyjęła stanowisko, ale w wersji ocenzurowanej. Radni Klubu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej usunęli słowa R. Trzaskowskiego wypowiedziane podczas kampanii.  Rządząca na Woli Platforma kolejny raz nie ma odwagi przyznać się, że urzędujący prezydent nie wywiązuje się z zapowiedzianych w kampanii postulatów.

Pomimo przyjęcia przez Radę Dzielnicy stanowiska w sprawie zwężenia ulicy Górczewskiej wolscy Radni Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowali zbieranie podpisów pod petycją. Do inicjatywy dołączają się bemowscy Radni Prawa i Sprawiedliwości. Przyjęte przez Radę Dzielnicy Wola stanowisko nie gwarantuje bowiem ostatecznego sukcesu mieszkańców Woli, których w staraniach o zachowanie dotychczasowej przepustowości ulicy Górczewskiej wspierają warszawscy Radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie ustępując w działaniach nadal liczymy, że Rafał Trzaskowski postąpi zgodnie z opinią, którą w tej sprawie wyraził podczas Kampanii w 2018 roku. Należy podkreślić, że Radni PiS w sprawie ulicy Górczewskiej cieszą się dużym poparciem ze strony mieszkańców, którzy dostrzegają negatywne konsekwencje planów władz Miasta.

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!