Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS, które odbyło się 28 czerwca, akceptację zyskało 94 pełnomocników okręgowych partii. Pełnomocnikiem okręgów 42, 43, 44 i 45, które obejmują Warszawę, został poseł Jarosław Krajewski, dotychczasowy wiceprezes Zarządu Okręgowego.

Jarosław Krajewski urodził się 9 marca 1983 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii ze specjalizacją polityka społeczna.

Od 2002 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a od 2013 członkiem Rady Politycznej PiS. W latach 2005- 2007 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca rzecznika prasowego rządu oraz był członkiem kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pracował także w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

Od początku swojej społecznej i politycznej działalności zaangażowany w sprawy mieszkańców stolicy. Najpierw jako przewodniczący Forum Młodych PiS Warszawa, a później – w latach 2006-2015 – jako radny m.st. Warszawy i przewodniczący Klubu Radnych PiS.

Od listopada 2015 roku Poseł na Sejm RP. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku otrzymał 4 753 głosów, startując z okręgu 19- Warszawa. Mandat uzyskał ponownie w 2019 roku, tym razem zdobywając 15 121 głosów.

W Sejmie uczestniczy w pracach Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do spraw Służb Specjalnych. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

 

 

 

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!