Zbigniew Cierpisz

wykształcenie: wyższe

Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, specjalistą ginekologiem położnikiem. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Jest także menadżerem prowadzącym z powodzeniem od 1991 roku własną firmę rodzinną. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe w zakresie „Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej” w Szkole Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Spółkami w Polsce we Współczesnym otoczeniu Prawno-Finansowym” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

W latach 2002–2006 pełnił funkcję radnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
i wiceprzewodniczącego Rady. Od 2006 roku zasiadał w Radzie m.st. Warszawy. Był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

W dniu 6 marca 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

tel. kontaktowy: 608 086 616

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

3.07.2018

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

3.07.2018

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!