Tomasz Herbich

wykształcenie: wyższe magisterskie – filozofia, teologia, politologia

wykonywany zawód: redaktor w wydawnictwie i w czasopiśmie naukowym

stan cywilny: żonaty

okręg wyborczy: Okręg wyborczy nr 3 (osiedla: Piaski, Chomiczówka). Granice okręgu: skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej, ul. J. Conrada i ul. Sokratesa – ul. Wólczyńska – al. W. Reymonta – ul. W. Broniewskiego – ul. Galla Anonima – ul. J. Kochanowskiego – ul. L. Rudnickiego – granica z Dzielnicą Bemowo – ul. Kwitnąca –  ul. J. Conrada do skrzyżowania z ul. Wólczyńską.

hobby/zainteresowania: historia filozofii polskiej i rosyjskiej, teologia biblijna, filozofia polityki, literatura, teatr, piłka nożna, podróże po Polsce i Europie (zwłaszcza Środkowo-Wschodniej)

Pełnomocnik Komitetu PiS na Bielanach. Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny , członek Komisji Ładu Przestrzennego, Polityki Społecznej i Rodziny, Edukacji, Budżetu i Finansów.

Główne obszary aktywności:

– organizowanie działań Prawa i Sprawiedliwości na terenie Bielan;

– opiniowanie wniosków o przyznanie lub zamianę lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy;

– prace nad budżetem dzielnicy oraz nad inwestycjami dzielnicowymi;

– prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

– starania na rzecz zamknięcia ZUOK na Radiowie.

Umiejętności

, ,

Opublikowano w dniu

1.12.2018

Umiejętności

, ,

Opublikowano w dniu

1.12.2018

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!