Sławomir Stanisław Kacprowicz

,
Sławomir Stanisław Kacprowicz

wykształcenie: Wyższe.

wykonywany zawód: prywatny przedsiębiorca.

stan cywilny: Żonaty, dwoje dzieci.

okręg wyborczy: Wawer

hobby/zainteresowania: sport, informatyka.

Główne obszary aktywności samorządowej/politycznej:

  • Wsparcie mieszkańców we wnioskach o warunki zabudowy oraz monitorowanie procedury wydania pozwoleń na budowę
  • Praca nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego od momentu przystąpienia do opracowania planu poprzez dyskusję publiczną , omówienie na komisji Ładu Przestrzennego, składanie wniosków i uwag do projektu planów indywidualnie oraz
    pomoc mieszkańcom w ich sformułowaniu . Na każdym etapie informuję mieszkańców o danym etapie procedury planistycznej, czego efektem jest liczny udział zainteresowanych – nawet ponad 150 osób.
  • Praca w ramach sesji oraz komisji inwestycyjnej nad uchwałami dotyczącymi węzła POW – Patriotów – wizyty w GDDKiA celem omówienia rozwiązań szczegółowych w projektach węzła
  • Współpraca z mieszkańcami oraz wizyty w ZMiD- dzie w sprawach projektu przebudowy Wału Miedzeszyńskiego oraz Traktu Lubelskiego. Organizowanie spotkań z mieszkańcami (ponad 100 osób obecnych) w sprawie rozwiązań projektowych Wału Miedzeszyńskiego.

 

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

8.05.2017

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

8.05.2017

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!