Małgorzata Zaremba

Małgorzata Zaremba

wykształcenie: wyższe prawnicze, ukończona aplikacja radcowska, absolwentka trzech kierunków studiów podyplomowych: Integracja Europejska, Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny,  Instytucje Międzynarodowe, ukończony  kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

wykonywany zawód: radca prawny

okręg wyborczy: nr 2:  os. Zielona – Grzybowa, Groszówka

hobby/zainteresowania: literatura,  taniec, muzyka, turystyka górska

Od 2006 roku nieprzerwanie pełni mandat radnej dzielnicy Wesoła. W minionych wyborach samorządowych otrzymała drugi wynik w dzielnicy pod względem liczby uzyskanych głosów Wyborców (spośród 174 kandydatów). 

Dotychczasowa działalność w komisjach Rady dzielnicy Wesoła:

 • kadencja 2006 – 2010 :  Wiceprzewodnicząca 3 Komisji Rady: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Doraźnej Komisji Statutowej
 • kadencja 2010 – 2014 : Wiceprzewodnicząca 4 Komisji Rady: Budżetu i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Rewizyjnej, Doraźnej Komisji Statutowej
 • kadencja 2014-2018 : Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, członek Komisji Infrastruktury, Przewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Wiceprzewodnicząca Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Główne obszary zainteresowania i aktywności samorządowej na rzecz dzielnicy Wesoła:

 • rozwój infrastruktury technicznej
 • planowanie przestrzenne
 • poprawa komunikacji miejskiej
 • ochrona środowiska naturalnego
 • bezpieczeństwo w dzielnicy
 • zwiększenie szans rozwojowych dzielnicy poprzez wykorzystanie walorów ekologicznych
 • wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków do budowy więzi między mieszkańcami oraz zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne
 • wspieranie inicjatyw związanych z wydarzeniami patriotycznymi
 • reagowanie na bieżące trudności i problemy zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy

Angażuje się w życie społeczności lokalnej, w pracy samorządowej otwarta na potrzeby ludzi wymagających/ oczekujących wsparcia w rozwiązaniu ich  problemów, realizacji zgłaszanych postulatów, autorka największej liczby interpelacji spośród Wesołowskich radnych.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7.05.2017

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7.05.2017

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!