Łukasz Jan Świderski

wiek: 35 lat

wykształcenie: wyższe magisterskie

wykonywany zawód: prawnik

stan cywilny: żonaty

okręg wyborczy: Okręg V Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

hobby/zainteresowania: genealogia, historia, teatr, kino, youngtimery, ogrodnictwo,  budownictwo, dziennikarstwo, public relations, zwiedzanie, gra w szachy, wydawnictwo, reklama, praca społeczna, wolontariat

Wielopłaszczyznowa współpraca z przedstawicielami grup społecznych w zakresie lokalnych inicjatyw i rozwiązywania problemów poszczególnych mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Obecnie prowadzi współpracę z przedstawicielami Dekanatu Bielańskiego, Radnymi Warszawy, Radnymi i Burmistrzami Dzielnic oraz Łomianek i Starych Babic, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, Bielańskim Klubem Kombatanta, Zarządem Kampinowskiego Parku Narodowego, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, Dyrektorem ZGN Bielany, Dyrektorami placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Bielany, Dyrektorem Szpitala Bielańskiego, Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządem Arcelor Mittal Warszawa  (w sprawie przekazania na rzecz m. st. Warszawy budynku  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 11), Prezesem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezesem WSBM „Chomiczówka”, Dyrektorami poszczególnych spółdzielczych administracji w szczególności Młociny, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Wojskową Agencją Mieszkaniową, Radami Osiedli i jednostkami samorządowymi niższego rzędu, Parafialnymi Oddziałami Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniem Czyste Bielany, A.R.M. Independent.

Praca na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany to w szczególności pozyskiwanie środków z budżetu m.st Warszawy, budżetu partycypacyjnego na realizację samorządowych inwestycji: remontu ulic z infrastrukturą towarzyszącą, chodników, rewitalizację parków i terenów zielonych, stawów i cieków wodnych.  Inicjowanie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz informowanie mieszkańców o toczących się procesach. Wprowadzaniu organizacji ruchu oraz zmian już w obowiązujących. Organizowanie pikników, festynów rodzinnych oraz spotkań z parlamentarzystami.

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

29.05.2017

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

29.05.2017

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!