Dariusz Karczmarczyk

Dariusz Karczmarczyk

wiek: 43 lata

wykształcenie: wyższe

stan cywilny: żonaty

wykonywany zawód: konsultant merytoryczny i specjalista do spraw sprzedaży urządzeń i produktów do profilaktyki zdrowotnej

okręg wyborczy: nr 9, Bemowo, Ursus, Włochy

hobby/zainteresowania: wspomaganie leczenia, odnowa biologiczna i optymalizacja wydolnościowa osób uprawiających sport.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Członek Komisji Edukacji i Rodziny.

Zakres zainteresowań:

  • Oświata w tym m.in. wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących współpracy grupowej i społecznej,
  • promocja zdrowego stylu życia poprzez szkoły,
  • kształtowanie świadomości patriotycznej oraz patriotycznych postaw poprzez inicjatywy kulturalno-historyczne wspieranie wychowawczych działań Kościoła w m.st. Warszawa,
  • polityka prorodzinna według wytycznych i wskazań „Karty Praw Rodziny”, przedłożonej w ONZ przez Stolicę Apostolską osobiście przez św. Jana Pawła II,
  • doprowadzenie do podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały przyznającej spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, jak i osobom już wyodrębnionym na wieczystym użytkowaniu, bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
  • prywatyzacja mienia komunalnego,
  • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością m.st. Warszawy,
  • zarządzanie terenami obejmującymi stołeczne miejsca pochówku.
Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

7.06.2017

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

7.06.2017

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!