News Ticker

Krwią spłynęła Wola

Od 4 lat dnia 5 sierpnia obchodzimy Ogólnowarszawski Dzień Pamięci Mieszkańców Woli wymordowanych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Podczas zaledwie kilku dni Niemcy wymordowali od 40 000 do 60 000 mieszkańców Woli. Działania te prowadzone pod dowództwem gen. SS Heinza Reinefartha miały zmusić powstańców do poddania się i były zemstą Hitlera za warszawski zryw powstańczy. Masowe egzekucje odbywały się w parkach, fabrykach, kościołach i na podwórkach. Rozstrzeliwano wszystkich. Nie oszczędzono kobiet, dzieci z sierocińców, pacjentów szpitali.

Centralne obchody tego wydarzenia miały miejsce pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz Warszawy, Woli, partie polityczne, organizacje i licznie przybyli mieszkańcy. Bardzo ważnym punktem obchodów było wystąpienie pani Petry Reiber – burmistrz niemieckiego miasta Westerland, gdzie po II Wojnie Światowej burmistrzem, potem członkiem landtagu był Heinz Reinefarth. Główny oprawca Woli nigdy nie został osądzony. Obecnie Niemcy nie zatajają swojej niechlubnej historii i mają świadomość jakie krzywdy wyrządzili ich przodkowie Polakom. O przebaczenie tych krzywd prosiła pani burmistrz Westelandu mieszkańców Warszawy. Po przemówieniach odczytany został apel poległych i złożono wieńce pod pomnikiem. W imieniu partii Prawo i Sprawiedliwość zostały złożone aż 3 wieńce: od pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej, od pana posła Jacka Sasina i od Zarządu Komitetu PiS Wola.

Maciej Wyrzykowski, Komitet PiS Wola, Forum Młodych PiS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*