News Ticker

Komunistyczne symbole w Warszawie

Dokładnie 21 lat temu ostatni żołnierz Armii Czerwonej opuścił granice naszego państwa, po pół wieku okupacji Polski. Często tę datę daje się za przykład ostatecznego końca ustroju komunistycznego, narzuconego Polsce przez Związek Radziecki. Czy jednak możemy uznawać ją za moment całkowitego odcięcia się od dziedzictwa komunistycznego? W odpowiedzi na to pytanie, przyjrzyjmy się faktom.

Po ponad 20 latach wolności, w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, ciągle możemy spotkać symbole odnoszące się do komunistycznej przeszłości. Nazwy ulic, skwerów, czy tablice upamiętniające wydarzenia ważne dla formowania się władzy komunistycznej wcale nie odeszły do historii, ale są częścią teraźniejszego życia. Mamy do czynienia z sytuacją zupełnie asymetryczną, kiedy porównujemy dwa mordercze totalitaryzmy okupujące Polskę w minionym wieku – nazizm i komunizm. Zadaniem praktycznie niemożliwym jest znalezienie symboli, tablic, czy nazw ulic odnoszących się pozytywnie do nazistowskiej okupacji.
Rażąca dysproporcja w traktowaniu okupacji nazistowskiej i komunistycznej skłania do refleksji oraz mobilizuje do podjęcia działań. Dlatego przez szacunek do naszych przodków, oddających życie za wolną Polskę oraz zgodnie z wartościami zawartymi w preambule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości mówi dość i rozpoczyna akcję mającą oczyścić przestrzeń publiczną z dziedzictwa komunistycznego.

Na pierwszy etap naszej akcji, wybraliśmy problem tablic, odnoszących się do komunistycznych wydarzeń. Tablice te, bez wątpienia, oswajają opinię publiczną z dziedzictwem komunistycznym oraz przyczyniają się do wyparcia z powszechnej świadomości zbrodni, jakie władza ludowa dokonała na Polsce i Polakach. Wspólnie z wiceprzewodnicząca rady Warszawy p. Olgą Johann, złożyliśmy wnioski do zarządców kamienic, na których znajdują się tablice, z prośbą o rozważenie usunięcia ich z przestrzeni publicznej. Czekając na odpowiedzi, jesteśmy zdeterminowani do podjęcia wszelkich kroków zbliżających nas do osiągniecia celu. Na początek zajęliśmy się następującymi tablicami:

1. Tablica na kamienicy przy ul. Górczewskiej 15, odnosząca się do powołania dzielnicowego komitetu PPR.
2. Tablica na kamienicy przy ul. Wolskiej 54, nawiązująca do pierwszego posiedzenie wolskiego komitetu PPR.
3. Tablica na kamienicy przy ul. Krasińskiego 18, poświęcona zebraniu założycielskiemu PPR.
4. Tablica na kamienicy przy ul. Grottgera 12, miejsca aresztowania Małgorzaty Fornalskiej i Pawła Findera – działaczy Komunistycznej Partii Polskiej.
O dalszych krokach akcji, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jakub Trojgo – Forum Młodych PiS, Komitet PiS Wola

1 Comment on Komunistyczne symbole w Warszawie

  1. Tablic nie usuwajcie, to wskazówka gdzie co miejsce miało, ew. można ja zmienić na mniej pamiątkowe a bardziej informacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*