News Ticker

Synekury PO i SLD w miejskich spółkach część III

Nieprawdą jest, że Pani Agata Włodarczyk Radna Dzielnicy Praga Południe jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.
Redakcja przeprasza Panią Agatę Włodarczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Przedstawiamy trzecią częścią naszego cyklu poświęconego procederowi  zatrudniania w Warszawie działaczy i osób powiązanych z Platformą Obywatelską. Podczas gdy na przełomie roku zajmowaliśmy się instytucjami podległymi miejskiemu magistratowi, zaczynając od tak rozpoznawanych spółek jak Metro Warszawskie, SKM czy MPO tym razem przenalizowaliśmy listę osób zatrudnianych bezpośrednio na placu Bankowym i w Urzędach Dzielnicowych.

Możliwość taką dała nam interpelacja wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości pana posła Mariusza Kamińskiego oraz pomoc Radnych m.st. Warszawy z  Jarosławem Krajewskim na czele ( znanym miedzy innymi z konsekwentne wyegzekwowanie od Hanny Gronkiewicz- ujawnienia zawartych przez Ratusz umów zlecenie) którzy zaapelowali o ujawnienie listy nazwisk urzędników zatrudnionych w Ratuszu za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Uzyskane w ten sposób dane pozwoliły ujawnić, iż warszawski magistrat zatrudnił 3812 nowych pracowników (!). Otrzymana przez radnych lista została zaprezentowana tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku. Warto to zaznaczyć, iż Ratusz zmuszony do ujawnienia tych danych wykazał się wyjątkową arogancją.  Mieszcząca się na kilkunastu stronach lista została opublikowana w sposób chaotyczny, bez zachowania kolejności alfabetycznej nazwisk czy też jakiejkolwiek innej systematyki. Ten bałagan w sposób oczywisty utrudniał merytoryczna analizę, jednak już w pierwszych dniach nowego roku nakładem dużego wysiłku i zaangażowania, udało nam się przepisać całe zestawienie nazwisk do arkusza kalkulacyjnego Excel.  Otrzymaliśmy w ten sposób uporządkowaną bazę danych, która w sposób łatwy i czytelny umożliwiała nam dalszą pracę i sprawdzanie wymienionych tam osób pod kątem ich powiązań z rządzącą w Warszawie Platformą Obywatelską lub zjawisk nepotyzmu.

W efekcie naszych prac i przy zastosowaniu tych samych co poprzednio metod, otrzymaliśmy listę 1 3 5 nazwisk osób związanych bezpośrednio lub poprzez różnego rodzaje koneksje z PO. Po raz kolejny  prym wiodą tu radni warszawskich dzielnic jak również osoby bez powodzenia startujące na tą funkcję, członkowie ich rodzin czy też działacze dzielnicowych kół PO.

Zapraszamy do lektury :

Nazwisko Imię Funkcja
Gronkiewicz-Waltz Hanna prezydent miasta
Dąbrowski Jarosław Zastępca Prezydenta
Wojciechowicz Jacek Zastępca Prezydenta
Jóźwiak Jarosław dyrektor biura
Achramowicz Karolina inspektor Działacz PO Targówek
Adamczyk Patrycja Sekretarka kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej Córka Radnej z Twojego Ruchu
Bartosiak Maciej Podinspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Bartyzel Natalia Podinspektor działaczka PO na Targówku , siostra Jagody Miszewskiej (z domu Bartyzel) dyrektor gabinetu wojewody.
Bitner Kamila Gl. specjalista rodzina radnego ms. Warszawy Michała Bitnera ( PO)
Bujski Paweł Z-ca Burmistrza Dzielnicy Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Czeszejko-Sochacka Ewa Główny Specjalista Kandydatka w wyborach do Sejmu w2011 r. z list PO
Dąbrowski Jarosław Zastępca Prezydenta Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Dębiński Łukasz inspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Dołęgowska Natalia Telefonista/tka członek rodziny poseł Alicji Dąbrowskiej (PO)
Fiszer-Nowacka Anna Naczelnik Wydziału Kandydatka do Rady Warszawy z list PO
Florczuk Przemysław Inspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Gieroba Dariusz p.o. Naczelnika Wydziału rodzina Radnej m. st. Warszawy Marty Jezierskiej – Gieroby
Gruntman Artur inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej
Janiszewski Michał Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Karczewski Piotr Gł. specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Kawecki Andrzej Starszy poborca Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo) do 2013r
Kobierski Piotr Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Komorowski Bartłomiej Młodszy Referent były szef młodzieżówki PO Warszawa
Kozłowska Barbara Podinspektor Radna Dzielnicy Mokotów( PO)
Kropacz Robert Podinspektor Radny Dzielnicy Bielany niezrzeszonz wczesniej PO
Kuca Grzegorz Gł. specjalista Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Kuwał Karol Inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Kwiecień Łukasz Podinspektor kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Lanc Łukasz Naczelnik Wydziału syn Radnej Sejmiku Elżbiety Lanc ( PO)
Lerczak Magdalena Podinspektor Radna Dzielnicy Bielany (PO)
Łukasik Michał p.o. Naczelnika Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Majcher Danuta Gł. specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Majchrzak Anna Inspektor Radna Dzielnicy Białołęka (PO)
Michnowska Kamila Podinspektor była działaczka młodzieżówki PO
Mycka Michał Młodszy Referent Radny Dzielnicy Mokotów( PO)
Nowolecki Daniel Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Ociepka Dominika Sekretarka Córka Małgorzaty Ociepki zastępczyni dyr.. Biura Księgowości i Kontasygnaty
Płeszka Piotr Główny Specjalista kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Puścian Lidia Naczelnik Wydziału rodzina  radnego PO w dzielnicy Wola Dariusza Puściana
Pyzara Krzysztof Główny Specjalista działacz PO Ochota
Rynkiewicz Małgorzata Inspektor Radna Dzielnicy Praga-Płd. (PO)
Sheybal-Rostek Aleksandra Inspektor Radna m.st. Warszawy ( PO )
Słonecki Bernard Inspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Sokalska Agnieszka Referent Radna Dzielnicy Wola( PO)
Sondij Michał Inspektor rodzina Radnej Dzielnicy Praga Płn. Patrycji Sondij  z PO
Sosnowski Krzysztof młodszy referent Radny Dzielnicy Mokotów( PO)
Statkiewicz Ewa Podinspektor Radna Dzielnicy Wola( PO)
Stępień Mateusz Referent asystent  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej były szef Regionu Mazowsze SMD
Stolarski Sebastian Naczelnik Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
Stoma Bożena Dyrektor Biura Żona Burmistrza Dzielnicy Bemowo  Alberta Stomy
Stoma Albert Burmistrz Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szlęzak Tomasz Naczelnik Wydziału Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szułczyński Paweł Podinspektor Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo)
Szurmiński Marcin Kierownik Referatu działacz PO Targówek
Świderska Anna Specjalista Radna Dzielnicy Wilanów( PO)
Tomecka-Sadoch Magdalena Naczelnik Wydziału kandydat do rady dzielnicy Bemowo z list Platformy Obywatelskiej
 Werelich Arkadiusz Specjalista w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty dzielnicy Praga Północ Radny miasta Marki z list Platformy Obywatelskiej, przewodniczący PO w Markach
Wiszniewski Karol Podinspektor Radny Dzielnicy Ochota ( PO)
Zygrzak Krzysztof Z-ca Burmistrza Dzielnicy Działacz Platformy Obywatelskiej ( Bemowo) Rzecznikratusza w latach 2007-2010
Bartelski Wojciech Burmistrz
Budziszewski Mariusz Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Dąbek Jolanta Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Duchnowski Jacek Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Godusławski Adam Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Jakubowski Michał Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Jaworski Piotr Burmistrz
Karcz Jarosław Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Kempa Robert Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Kierzkowska Urszula Burmistrz
Koczorowska Jolanta Burmistrz
Kucharski Tomasz Burmistrz
Mahor Marian Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Majewski Jerzy Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Mencina Tomasz Burmistrz
Miastowski Rafał Burmistrz
Olesiński Bogdan Burmistrz
Pietrusiński Kacper Burmistrz
Rudzki Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Sitarski Marek Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Smoczyński Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Turkowski Wojciech Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zabolkicki Przemysław Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zieliński Andrzej Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Zięciak Ryszard Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Żbikowski Piotr Z-ca Burmistrza Dzielnicy

Lista osób zatrudnionych przez  Ratusz, których nazwiska są zbieżne z uzyskanym przez nas spisem działaczy  warszawskiej  Platformy Obywatelskiej mających uczestniczyć w zjazdach wyborczych PO na jesieni 2013 roku:

Nazwisko Imię Funkcja
Borowski Grzegorz Gł. Specjalista
Bukowski Jacek podinspektor
Chęciński Paweł z-ca dyrektora biura
Drabarek Mariusz Archiwista
Duliński Jarosław Podinspektor
Giruć Zbigniew główny specjalista
Górka Adam młodszy referent
Kalata Tomasz podinspektor
Kiryluk Andrzej Naczelnik Wydziału
Kon Witold Podinspektor
Kowalczyk Małgorzata Radca Prawny
Kowalska Joanna archiwista
Kozłowska Jolanta inspektor
Krupa Tomasz Podinspektor
Kulik Aldona pracownik I-stopnia
Kuśmierski Lucjan Gł. Specjalista
Lubbe Joanna naczelnik wydziału
Maciejewska Małgorzata referent
Majchrzak Witold z-ca dyrektora
Majewski Rafał naczelnik wydziału
Merwa Justyna Sekretarka
Mioduszewska Paulina sekretarka
Moraczewski Adam główny specjalista
Nowak Katarzyna sekretarka
Pasiński Daniel inspektor
Perzyna Aleksandra młodszy referent
Pęszyński Jerzy Inspektor
Piotrowski Michał podinspektor
Potocki Adam naczelnik wydziału
Skolimowski Krzysztof insp/z-ca burmistrza
Słojewswki Piotr p.o nacz. Wydz.
Strzelecki Adam Inspektor
Szymański Eugeniusz Inspektor
Telakowiec Kamila Inspektor
Tkacz Łukasz podinspektor
Toporowicz Monika Zastępca Dyrektora
Tranda Krzysztof Naczelnik Wydziału
Trojan Rafał Podinspektor
Wiśniewska Anna podinspektor
Wiśniewska Elżbieta inspektor
Wojnarowska Teresa Podinspektor
Wójcik Piotr referent
Wysocki Michał Młodszy Referent
Zieliński Krzysztof Główny Specjalista
Ziółkowski Radosław naczelnik wydziału
Żelazo Katarzyna Inspektor

Nieprawdą jest, że Pani Agata Włodarczyk Radna Dzielnicy Praga Południe jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.

Redakcja przeprasza Panią Agatę Włodarczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pan Dominik Rońda jest krewnym Pani Karoliny Rońdy, a także nie jest z nią w jakikolwiek sposób powiązany.
Redakcja przeprasza Panią Karolinę Rońdę oraz Pana Dominika Rońdę za naruszenie Ich dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Ich nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pan Mariusz Gruza zatrudniony na stanowisku p o. Rzecznika Prasowego jest działaczem Platformy Obywatelskiej. Pan Mariusz Gruza nigdy nie był i nie jest członkiem jakiejkolwiek partii politycznej.

Redakcja przeprasza Pana Mariusza Gruzę za naruszenie Jego dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Jego nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pani Małgorzata Adamczyk Radna Dzielnicy Bemowo jest, lub była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2006-2014.

Redakcja przeprasza Panią Małgorzatę Adamczyk za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem jej nazwiska w kontekście informacji o synekurach.

Nieprawdą jest, że Pani Maria Dowgielewicz zatrudniona na stanowisku inspektora w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy jest krewną, żoną lub powinowatą Pana Mikołaja Dowgielewicza, a także nie jest z nim w jakikolwiek sposób powiązana.

Redakcja przeprasza Panią Marię Dowgielewicz oraz Pana Mikołaja Dowgielewicza za naruszenie Ich dóbr osobistych w związku z zamieszczeniem Ich nazwiska w kontekście informacji o synekurach.


Biblioteki – miejsca kojarzące się zazwyczaj ze świątyniami nauki, w których pracują prawdziwi pasjonaci oraz placówki służby zdrowia  w wielu przypadkach stały się dodatkowymi źródłami zarobku dla radnych oraz nagrodą pocieszenia dla kandydatów w wyborach samorządowych z 2010 roku, którzy nie wywalczyli mandatu.
Zgodnie z zapowiedzią, która padła przy naszej ostatniej publikacji, powracamy do tematu zatrudniania osób powiązanych z Platformą Obywatelską w warszawskich instytucjach. Tym razem pod lupę postanowiliśmy wziąć instytucje kultury i służby zdrowia. Choć wydawało się, że są to dziedziny , w których próżno będzie szukać działaczy partii politycznych, rzeczywistość okazała się inna:

Warto podkreślić, iż analizując listę dyrektorów i kierowników instytucji związanych ze służbą zdrowia ( szpitali, zakładów leczniczych ) czyli placówek, które w naszym kraju wciąż targane są kryzysem i permanentnym stanem zapaści, parokrotnie natrafiliśmy na osoby za którymi ciągnie się, według publikacji prasowym niegospodarność i niekompetentność .

Korzystając z okazji pragniemy też podziękować za wszystkie sygnały i wskazówki, które otrzymaliśmy od mieszkańców Warszawy po naszej październikowej publikacji . Pomogą nam one w przygotowywaniu kolejnych materiałów.

 

NAZWA PODMIOTU OSOBA ZATRUDNIONA STATUS
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy   Bemowo m.st. Warszawy: Arkadiusz Majcher  dyrektor Działacz Platformy Obywatelskiej
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota   m.st. Warszawy (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 99) Joanna Reszka kierownik W wyborach samorządowych 2010 figuruje   na miejscu 7 listy nr 1 (SLD) w okręgu nr 3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer   m.st. Warszawy Barbara Karniewska kandydatka do  Rady Dzielnicy Wawra z list PO
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy   m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 71 Jolanta Jagiełło kandydatka do Rady dzielnicy Ursynów z   list Platformy Obywatelskiej
Białołęcki Ośrodek Kultury Anna Barańska- Wróblewska  Dyrektor Dyrektorem BOK została  z polecenia byłego burmistrza Białołęki Jacka   Kaznowskiego- działacza PO. W lokalnych mediach coraz częściej pojawiaja się   skargi na panią Dyrektor. Mieszkańcy zarzucają jej nepotyzm oraz niejasne   finansowanie ośrodka. W ośrodku koncertują wciąż ci sami artyści za bardzo   wysokie wynagrodzenie
Centrum Myśli Jana Pawła II Norbert Szczepański Radny w dzielnicy Wawer z list Platformy   Obywatelskiej
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów   Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wesoła: Tomasz Daroń, Dyrektor placówki w 2010 r. kandydował do Rady Dzielnicy   Wesoła z KW Stowarzyszenie Sąsiedzkie Razem, które jest w koalicji rządzącej   m.in. z Platformą Obywatelską.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa   Bemowo-Włochy: Joanna Wośko-Matryba radna dzielnicy Bemowo z ramienia PO.
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze,   Sp. z o. o. Prezes Zarządu Barbara Misińska Zdymisjonowana dyrektor Mazowieckiego   Odziału NFZ
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze,   Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul.   Szubińska 4,
kierownik: Wojciech Borkowski Radny dzielnicy Bielan z list  Platformy Obywatelskiej
Szpital Solec, Spółka z o.o. prezes zarządu Teresa Wiśniewska odwołana pod koniec sierpnia, długo   broniona przez ratusz mimo niegospodarności i doprowadzenia do utraty   kontraktu z NFZ
Centrum Medyczne „Żelazna” sp.   z o.o Wojciech Puzyna – dyrektor Kandydat do Sejmiku Mazowieckiego z list   Platformy Obywatelskiej
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów   Lecznictwa Otwartego Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz Kandydat do Rady Dzielnicy Rembertów z   list Platformy Obywatelskiej

 

 

Synekury PO i SLD w miejskich spółkach część I

Długo się zastanawialiśmy, jaki prezent warszawskie Forum Młodych PiS może podarować pani Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz na koniec kadencji. Wyszło nam, że najbardziej ucieszy ją spis jej partyjnych koleżanek i kolegów (no, bądźmy szczerzy, nie tylko jej, także tow. Leszka Millera) umieszczonych na synekurach w spółkach m.st. Warszawy. W tym celu przeanalizowaliśmy zgromadzone w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, a zwłaszcza składy rad nadzorczych oraz zarządów.

Efekt naszych prac prezentujemy poniżej w tabelce. Nieskromnie zauważę, że to (przecież dopiero wstępne) zestawienie krewnych i znajomych królika robi wrażenie. Wśród najważniejszych miejskich przedsiębiorstw ( takich jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe czy Metro Warszawskie) ciężko jest znaleźć takie, w której kierownictwie nie figurują nazwiska osób na co dzień kojarzonych z PO czy też sprzyjającej jej SLD. Pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz powszechną praktyką jest zatrudnianie lojalnych wobec niej burmistrzów, radnych startujących z list PO, czy też członków partyjnych struktur.

Część spółek została przekształcona praktycznie w platformerskie folwarki. Wymienić tu należy Miejskie Zakłady Autobusowe, gdzie odnaleźć można między innymi prawą rękę pani Prezydent, czyli Jarosława Jóźwiaka, czy też zdymisjonowanego szefa ZTM Leszka Rutę, który jeszcze do niedawna zabiegał o to, by jak najwięcej kontraktów na przewozy pozostało w rękach MZA. Ciekawym przykładem jest również Szybka Kolej Miejska, gdzie obok licznych członków Platformy Obywatelskiej korzenie zapuścili też przedstawiciele lewicy. Czyżby to zapowiedź sejmowej koalicji PO-SLD (jedną z rozlicznych funkcji pani Prezydent jest przecież zastępstwo przewodniczącego rządzącej partii, samego Donalda Tuska…)?

Efekty naszej pracy wskazują, iż prezentowane poniżej zestawienie to zaledwie wierzchołek wielkiej góry lodowej. BIP prezentuje wyłącznie informacje o kierowniczych stanowiskach i zarządach. Próżno szukać pełnych zestawień etatów i stanowisk miejskich spółek. Pewnie dlatego pani Prezydent tak chętnie zasłania się Biuletynem, jak choćby po niedawnym apelu prezesa Mariusza Kamińskiego o ujawnienie pełnej listy osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Dzisiejsza publikacja to dopiero początek. Wkrótce przedstawimy zestawienie zatrudnienia w podmiotach  odpowiedzialnych za kulturę ( między innymi biblioteki i dzielnicowe domy kultury), czy też opiekę zdrowotną.

 

 

NAZWA PODMIOTU OSOBA ZATRUDNIONA STATUS
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o.o. Rafał Miastowski – Członek Rady Nadzorczej Burmistrz dzielnicy Bielany i Wilanowa z ramienia PO
Paweł Czekalski – Członek Rady Nadzorczej Radny m. st. Warszawy z ramienia PO członek rad nadzorczych Agencji Rozwoju Mazowsza i PL.2012
Metro Warszawskie Michał Andrzej Olszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Prezydenta Warszawy
Bohdan Szułczyński Zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo
MPO Sp. z o.o. Renata Tomusiak Przewodnicząca RN dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskskiego
Jacek Jeżyński Członek RN Członek zarządu PO na Ursynowie
Piotr Zalewski Członek RN Burmistrz dzielnicy Praga – Północ
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych JAROSŁAW MAĆKOWIAK – PRZEWODNICZĄCY RADY nadzorczej Były Sekretarz m.st. Warszawy
MARZENA LEŚNIEWSKA-WĘŻYK – SEKRETARZ RADY Członek PO
URSZULA KIERZKOWSKA – CZŁONEK RADY Członek PO Burmistrz dzielnicy Wola
JAROSŁAW BAŁDOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU prezes Przedsiębiorstwa Zaplecze – mało znanej miejskiej spółki.
Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Pan Marek Andruk Członek PO  Były burmistrz dzielnicy Wola, członek rady nadzorczej MZA
Mirosław Czekaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej Skarbnik m. st. Warszawy
Jan Rasiński – Członek Rady Nadzorczej Były ? burmistrz dzielnicy Mokotów
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Jarosław Kochaniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Były wiceprezydent Warszawy
Jarosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej Wiceprezydent Warszawy , były burmistrz dzielnicy Bemowo
Leszek Drogosz – Członek Rady Nadzorczej Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawa
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. Marek Andruk Członek PO  Były burmistrz dzielnicy Wola
Jarosław Jóźwiak – Członek Rady Nadzorczej Jarosław Jóźwiak – Członek Rady Nadzorczej
„Prawa ręka” Hanny Gronkiewicz-Waltz
Leszek Ruta  – Członek Rady Nadzorczej Były szef ZTM , Członek Platformy Obywatelskiej w powiedzie Legionowskim
Jacek Kaznowski -Członek Zarządu ds. Operacyjnych Były burmistrz dzielnicy Białołęka , kandydat do Sejmiku Mazowieckiego z list PO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. Artur Wołczacki Członek Rady Nadzorczej Skarbik PO w dzielnicy Ochota Wiceburmistrz dzielnicy Wola
Jacek Klimek – Członek Rady Nadzorczej Naczelnik Wydziału Obsługi Rady dzielnicy Mokotów
Elżbieta Lanc – Wiceprezes Zarządu Radna Mazowsza z PO, syn szefem biura rady Praga – Płd.
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Sp. z o.o Olga Łyjak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Radna Mazowsza z list PO w kadencji 2006-2010 , kandydatka z list PO do Sejmu RP
Magdalena Wąsowska – Prezes Zarządu Naczelnik wydziału Zespół Spółek i Przedsiębiorstw II w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych „WAREXPO” sp. z o.o. Stanisław Faliński członek Rady  Nadzorczej Były burmistrz dzielnicy Ursynów
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. Krystyna Pękała – Prezes Zarządu Powiązana z PO Była dyrektor Oddziału Centrum w Warszawie, była też dyrektorem Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Warszawie
Krzysztof Bugla – Członek Rady Członek PO
Krzysztof Piotr Skolimowski Członek Rady Członek PO
Grzegorz Jarosław Pietruczuk Członek Rady Działacz SLD
Grzegorz Lewicki – Członek Rady Członek zarządu PO w Płocku
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. Paweł Barański, Przewodniczący Rady Nadzorczej były dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta HGW
Bożena Stoma – Członek Rady Nadzorczej Żona burmistrza dzielnicy Bemowo , Audytor Generaln w warszawskim Urzędzie Miasta
Wojciech Zbrożek – Członek Rady Nadzorczej Wiceprezes ANR
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o Adam Struzik — Członek RN Marszałek Mazowsza PSL
Maria Górska — Członek RN. zastępca dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego m.st. Warszawa
„Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o. Ewa Kawecka-Włodarczak Prezes Zarządu Związana z HGW z czasów pracy w banku. Objęła stanowisko bez konkursu
Mirosław Korzeb – przewodniczący Rady Nadzorczej Członek PO, Członek „Rady Powiatu m.st. Warszawa Platformy Obywatelskiej RP”
Ludwik Rakowski – Członek Rady Nadzorczej Burmistrz dzielnicy Wilanów
Andrzej Siezieniewski – Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Polskiego Radia

 

3 Comments on Synekury PO i SLD w miejskich spółkach część III

  1. Dzień dobry,
    proszę koniecznie skontaktować się z bibliotekarzami w Śródmieściu. To jest folwark. Kierownikami rządzą sprzątaczki zatrudnione przez PO

    • to prawda jest bardzo nieciekawa sytuacja. Dziwię się, że przed referendum żadna z partii nie porusza sytuacji w bibliotekach publicznych. Z prawie milionowej dotacji na nowe książki w okresie urzędowania śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego teraz jest około 20 tys zł, zwalniani są pracownicy, zamykane biblioteki – a prawie co 3 warszawiak należy do biblioteki. W Śródmieściu dzieją się kuriozalne rzeczy, jestem świadkiem wydarzeń jak za czasów komuny. Nie wolno zapraszać gości na spotkania (promocja książki itp)o prawicowych poglądach. Są osoby zakazane. Wielokrotnie czytelnicy interweniowali, ale nie ma szans. Pracownicy o takich poglądach pomimo stanowiska są odsuwani od decyzji. I wiem, że pracownicy szukali pomocy, ale jakoś nikt się nie włączył. Zainteresujcie się tym. Tam jest spory elektorat zupełnie niedoceniany

  2. Proszę o podanie namiaru do osoby z którą mogę porozmawiać o bibliotekach w Śródmieściu. Nikt wcześniej nie chciał mówić o konkretach. Wszyscy się bali o pracę. Sprawę bibliotek poruszałem kilkakrotnie m. in. przy okazji przeznaczenia bardzo atrakcyjnego lokalu użytkowego dla Polskiego Związku Szachowego. Ponieważ Burmistrz Bartelski jest z zamiłowania szachistą, postanowił przyznać lokal łamiąc zasady wyznaczone przez HGW. Byłaby to świetna lokalizacja dla biblioteki i taką propozycję zgłaszałem. Polityka obecnych władz jest taka, że biblioteki są niepotrzebne bo nikt nie czyta książek. Znacznie okroili środki na utrzymanie i zaopatrzenie bibliotek w nowe wydawnictwa. Ponieważ nie ma środków biblioteki są zamykane. Większość z nich wymaga kapitalnego remontu. Podobnie jest ze szkołami w Śródmieściu, najprawdopodobniej będą likwidowane bo deweloperzy już czekają. I powiem nieco z ironią: dla czego nie odzyskać dużych lokali po bibliotekach „by żyło się lepiej” ? Podaję mój adres email: pawel.pulawski@gmail.com

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. W poszukiwaniu „zaginionej arki” czyli grzechów i grzeszków Gronkiewiczowej. | Europejczycy.info

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*