News Ticker

Chcemy budowy Warszawskiego Muzeum Pozytywizmu!

Od wielu pokoleń Warszawa jest miejscem twórczego fermentu intelektualnego, jednym z najważniejszych ośrodków polskiej kultury. Nie zawsze jednak potrafi to pokazać i właściwie upamiętnić. Warszawskie Muzeum Pozytywizmu – to cel dążeń Forum Młodych PiS Warszawa, które rozpoczyna kampanię na rzecz upamiętnienia pozytywizmu warszawskiego. Chcemy opowiedzieć o jednej z najtrudniejszych chwil w historii Polski – czasie, który nastąpił bezpośrednio po upadku powstania styczniowego. Nowy impuls, który swoim zasięgiem objął cały naród, wyszedł wówczas z Warszawy. Młodzi ludzie (studenci Szkoły Głównej) wskazali wartości i cele, które zintegrowały wspólnotę w sytuacji upadku nadziei powstańczych. Osiągnęli sukces, działając w warunkach skrajnie trudnych dla wspólnoty politycznej. Pozytywizm stał się trwałym, niezwykle ważnym elementem w historii polskiej kultury umysłowej. Dotychczas nie został on jednak właściwie upamiętniony ani w Warszawie, ani w innych polskich miastach. Uważamy ponadto, że pozytywizm może odegrać ważną rolę w budowaniu nowoczesnej tożsamości miasta. Rozpoczynając od realizacji mniejszych celów i mając świadomość, że konieczne jest działanie systematyczne i stopniowe, chcemy, aby nasz ambitny kres dążeń – Warszawskie Muzeum Pozytywizmu – uzyskał ogólnokrajową rangę i zasięg, będąc jednym z najważniejszych muzeów stolicy. Chcemy także, aby władze miasta ogłosiły Rok Pozytywizmu Warszawskiego, któremu będą towarzyszyły wydarzenia kulturalne i przedsięwzięcia edukacyjne, służące upowszechnianiu wiedzy o pozytywizmie. Uważamy, że naszym obowiązkiem – jako młodych ludzi, którzy zdobywają wykształcenie w warszawskich uczelniach – jest pamiętać nie tylko o Bolesławie Prusie, ale także o innych wielkich przedstawicielach pozytywizmu warszawskiego, takich jak Aleksander Świętochowski, Julian Ochorowicz czy Piotr Chmielowski. W najbliższym czasie zwrócimy się do wielu podmiotów ważnych w polskim życiu społecznym, naukowym i kulturalnym z prośbą o udzielenie poparcia naszej inicjatywie. Ze zgromadzonym poparciem udamy się do władz miasta, aby przekonywać je do naszego pomysłu. W międzyczasie będziemy prowadzili inicjatywy, które będą służyły upowszechnianiu wiedzy o pozytywizmie warszawskim. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w realizacji tego dzieła, zapraszamy do współpracy!

Tomasz Herbich
Forum Młodych PiS Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*