News Ticker

Burmistrz niszczy własność

Publikujemy interpelację radnego Żoliborza, Grzegorza Hlebowicza (PiS) do burmistrza dzielnicy, Krzysztofa Bugli (PO.)

Jak widać na załączonych zdjęciach, oficjalne plakaty reklamujące dzielnicową imprezę oraz plakaty wyborcze Kacpra Pietrusińskiego (PO) zostały naklejone na legalne materiały wyborcze kandydatów PiS. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że nie tylko zniszczono materiały wyborcze, co samo w sobie stanowi naruszenie prawa. Kandydaci PiS wykupili na zasadach komercyjnych miejsca na słupach reklamowych firmy Warexpo, która należy do miasta stołecznego Warszawy. Zatem burmistrz Żoliborza odpowiada zarówno za zniszczenie własności Adama Buławy, Dariusza Figury i Michała Dworczyka, jak i za szkody miejskiej spółki – bo jest ona na zasadach umownych zobowiązana do przywrócenia stanu poprzedniego na wynajętych nośnikach. Warto dodać, że Pietrusiński jest członkiem Platformy Obywatelskiej, z ramienia której Bugla sprawuje urząd burmistrza Żoliborza – i dodatkowo burmistrzem Rembertowa (rzecz jasna również z PO.) Cała sprawa dobitnie pokazuje, jak partia „liberalna” traktuje w praktyce cudzą własność. Zresztą żeby tylko cudzą – przecież Warexpo jest spółką komunalną. A prawa właściciela wykonuje jeszcze administrująca m. stołecznym Hanna Gronkiewicz-Waltz(PO), partyjna zwierzchniczka burmistrza Pietrusińskiego i przełożona obu  burmistrzów.

Krzysztof Skalski

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Radny Dzielnicy Żoliborz                                         Warszawa, dnia 7 listopada 2014 roku

m.st. Warszawy

Grzegorz Hlebowicz

 

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

 

INTERPELACJA NR 278/2014

Termin realizacji:16.11.2014.

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przedkładam interpelację w sprawie: nielegalnie powieszonych urzędowych, dzielnicowych plakatów promujących imprezę sportową  współorganizwaną przez Burmistrza Żoliborza na legalnych materiałach wyborczych upublicznionych na nasnikach WAREXPO.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Urząd dzielnicy toleruje nielegalnie powieszone plakaty wyborcze na drzewach i latarniach parkowych, na latarniach przy ulicach lokalnych, osiedlowych, dzielnicowych a nawet plakaty na drodze miejskiej na ulicy Mickiewicza przy pl Inwalidów.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Żoliborz, toleruje łamanie prawa, ale nie toleruje legalnie, odpłatnie powieszonych materiałów wyborczych na nośnikach reklamowych WAREXPO.

Dla zobrazowania dewastacji załączam dokumentację zdjęciową.

Szanowny Panie Burmistrzu,

dlaczego urząd, który pan reprezentuje nie postara się o bezstronność w tej kwestii?

Dlaczego plakaty w stylu „Burmistrz zaprasza” są naklejane na legalnych materiałach wyborczych opozycji?

Dlaczego pozwalacie wieszać plakaty na drzewach parkowych? Dlaczego nie usuwacie plakatów nielegalnie powieszonych a niszczycie legalne materiały wyborcze?

Czy Urząd Dzielnicy Żoliborz pokryje koszty wymiany legalnych materiałów wyborczych, zdewastowanych przez swoje ogłoszenia o imprezie sportowej?

 

Pozostaję z poważaniem

-Grzegorz Hlebowicz-

………………………….

podpis radnego

*Odpowiedź proszę skierować do radnego, z kopią do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy

IMG_3197IMG_3200IMG_3199IMG_3198IMG_3197

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*